A megye legjobb könyvtárosait keresik

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete meghirdeti könyvtárosi kitüntetéseit a 2024. évre.

„Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Könyvtári Kultúrájáért”-díj

adományozható azon aktív könyvtárosnak, aki hosszabb időn át kiemelkedő tevékenységet végzett a könyvtári kultúra és szolgáltatás korszerűsítésében és továbbfejlesztésében.

„Csendes János Életmű”-díj

adományozható az aktív könyvtárosi tevékenységet befejező, illetve a már korábban nyugdíjba vonult munkatárs több évtizedes eredményes szakmai tevékenységének, életpályájának elismerésére.

 Mindkét díj odaítélésének szempontjai:

  • az intézmény szakmai munkájában nyújtott kiemelkedő teljesítmény, mely jelentős mértékben hozzájárult a könyvtár fejlesztéséhez, színvonalának emeléséhez, eredményeinek széleskörű elterjesztéséhez;
  • kiemelkedő szellemi alkotás/ok létrehozása, újszerű, hatékony könyvtárszakmai módszerek kidolgozása, eredményes gyakorlati alkalmazása;
  • szakmai körben elismert tudás, szakmai elkötelezettség, példamutató magatartás a közösségért végzett kiemelkedő tevékenység;
  • előnyt jelent az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezetében töltött, huzamosabb idejű aktív tagság

A felterjesztés tartalmazza:

  • a kitüntetésre javasolt személy bemutatását, szakmai tevékenységét, életútját
  • terjedelme: 2-4 oldal (Times New Roman 12-es betűméret, 1,5-ös sortávolság)

A kitüntetés felterjesztője lehet: a felterjesztett személy munkáltatója, munkahelyének fenntartója, az adott intézmény vezetője, könyvtárszakmai szervezet, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs Szatmár-Bereg Megyei Szervezet vezetősége, illetve bármely könyvtáros kolléga.

A díjak átadásának időpontja és helye: 2024. április 15. (a Könyvtárosok Világnapja alkalmából) a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban.

A felterjesztés beküldési határideje: 2024. március 25.

Postacím: Magyar Könyvtárosok Egyesülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Szervezete, 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 2. (A borítékra kérjük ráírni: Könyvtárosi díj.)

További információ:

Dr. Bihari Albertné kuratóriumi titkár (06/20 383-2252)