A kitüntetett dr. Papp Tibor, a görögkatolikus egyházmegye főhelynöke

A miniszterelnök előterjesztésére a Magyar Érdemrend lovagkeresztje polgári tagozata kitüntetést adományozott Áder János köztársasági elnök 2021. március 15-én dr. Papp Tibor főhelynök atyának. Az egykori lelkipásztor ma az egyházmegye intézményrendszerének működtetésében, illetve teológiai oktatásban kapott és vállal szerepet. 

Dr. Papp Tibor nagy meglepetéssel és szinte hitetlenkedve fogadta a magasrangú állami kitüntetés hírét, hiszen úgy véli, csak a dolgát végzi, és folyamatosan előrenéz az újabb feladatok felé. Természetesen nem kitüntetésekért dolgozik lelkiismeretesen az ember, mégis hálás a megbecsülésért. Tudja, hogy ez nemcsak az ő személyéről szól, hiszen a főhelynök atya az újonnan alapított egyházmegye intézményi rendszerének kialakításában és bővítésében vállalt szerepe, több mint két évtizedes lelkipásztori szolgálata, valamint a papi hivatást népszerűsítő, nagy hatású hittanári munkája csapatmunka eredménye. Parókusként szolgált Nyírpazonyban, Csengerben, Kislétán, majd Kisvárdáról érkezett Nyíregyházára. Tanított a Szent Imre Gimnáziumban, óraadó a Szent Atanáz Hittudományi Főiskolán, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán, illetve a Károli Gáspár Református Egyetem német szaknyelvi vizsgáztatója. A nyíregyházi képzés után tanult a Grazi Teológiai Egyetemen és itt szerezte PhD fokozatát is. Az egyház társadalmi tanításairól, a társadalometika alapelveiről, szociológiáról és szociálteológiáról beszél hallgatóinak.

„Én úgy gondolom, hogy egy olyan tudományágról beszélünk, amiben mintha furcsa lenne, hogy az egyháznak van egyáltalán a társadalommal kapcsolatban bármilyen véleménye, illetve tanítása. Éppen ezért fontos, hogy erről minél többet beszéljünk, mert igenis nagyon sok minden történik a körülöttünk lévő világban és a társadalomban, amiről az egyház is ki tudja fejteni a maga álláspontját, el tudja mondani a maga tanítását azon világnézet alapján, amit a magáénak vall. Mindezt az evangélium fényében. Nagyon fontos, hogy az egyház nemcsak a templom falai között létezik, hanem az egyháznak a körülöttünk lévő világban is tudni kell hallatni a hangját, és tudni kell azokhoz a történésekhez kompetensen hozzászólni, ami mindannyiunknak húsbavágó. Nem maradhatunk azon a szinten, hogy csak a hitünkről, meg csak az egyházunkról beszélünk a saját berkeinken belül, hanem a tanításunkkal át kell itatni a társadalmat. A keresztény világnézet az egészen egyértelmű: az evangéliumnak a tanításán, a krisztusi alapelveken állva megszólítani az embereket. Ezt tartom a legfontosabbnak, hogy igenis fel lehet hívni a figyelmet arra, hogy a kereszténység az nem egy világtól elrugaszkodott vallás, hanem nagyon is érzékeli ennek a világnak a problémáit és a kihívásait, és a mai világban is meg akarja szólítani azokat, akik rá vannak bízva, vigasztalni akarja az embereket, reményt akar nekik adni, és egy boldogabb, teljesebb élethez akarja őket elvezetni a krisztusi alapelveken, az egyház tanításán keresztül” – vélekedett dr. Papp Tibor, a görögkatolikus egyházmegye főhelynöke.

A főhelynök a püspök első számú helyettese. Ahova a püspök nem tud eljutni, amit az egyházmegye dolgaiban nem ér rá intézni, azt a főhelynök végzi. A kitüntetést a járványügyi védelmi intézkedések miatt nem vehette át a főhelynök, vélhetően a tavalyi mintára, talán majd az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen.