A historikus vár negyedszázadai – Ha érdekli a vajai Vay várkastély, ez a kötet kötelező!

A vajai Vay várkastély utolsó ötven évének történetét kutatja a kötet.

A historikus vár negyedszázadai: A vajai Vay várkastély utolsó ötven évének történetét közreadja Molnár Sándor, szerk. Molnár Sándor

A könyv bevezetőjéből fény derül a szerkesztő, Molnár Sándor Vajához fűződő szoros kapcsolatára. A szüleit 1957-ben helyezték át Túristvándiból Vajára, itt folytatták tovább nevelői munkájukat. Két év múlva, 1959-ben harmadik gyermekként látta meg a napvilágot.

1960-1962 között nekiláttak a szervezőmunkának, hozzáfogtak a Vay-kastély restaurálásához. Ezzel megmentették az enyészettől ezt a késő reneszánsz kori épületet. Ezáltal lehetőség nyílt a helyi, nemzeti értékek bemutatására, feldolgozására. 1964 októberében nyitotta meg kapuit a Kuruc Vay Ádám Múzeum.

1969  májusában tudományos konferenciát rendeztek a településen Vay Ádám halálának 250. évfordulója tiszteletére. Ebből az alkalomból a kutatók beszámoltak legújabb kutatási eredményeikről. A múzeumalapító, Molnár Mátyás 10 év alatt Vaját  a Rákóczi-kutatás központjává tette.

A kötet címe, A historikus vár negyedszázadai: A vajai Vay várkastély utolsó ötven évének történetét közreadja Molnár Sándor, utal a szerkezeti felépítésére. Az első huszonöt évet összefoglaló részben azon köszöntőket, előadások anyagát adják közre, amelyek a 2013 szeptemberében, Molnár Mátyás születésének 90. évfordulóján tartott emlékkonferencián hangzottak el. A második egységben Molnár Sándor 1993-2018 közötti tevékenysége kerül bemutatásra. Emellett több személyes hangvételű írás is olvasható.

Az olvasóbarát kiadványt számos jó minőségű illusztráció gazdagítja. A könyv végén a tudományos konferenciák időpontja, az előadók nevei és az előadások címei is említésre kerültek. Olvasását meleg szívvel ajánlom mindazok figyelmébe, akik érdeklődnek Vaja és a múzeum iránt.