Természettudományokat népszerűsítő projekt zárul Nyíregyházán


 

 

 

 

 

 

 

Nyíregyházi Főiskola a tanulási kompetenciák, az oktatás és szakképzés fejlesztéséért kiemelkedően közhasznú alapítvány, mint konzorciumvezető, Nyíregyháza MJV Önkormányzatával és a Nyíregyházi Egyetemmel partnerségben valósította meg az MTMI Élményközpont Nyíregyházán című, EFOP-3.3.6-17-2017-00016 azonosítószámú projektet, bruttó 499 millió forint összegben. A projekt az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében, az Európai Unió, az Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg.

A fejlesztés átfogó célja a természettudományos és műszaki pályát végzettek számának növelése olyan informális és nem formális oktatási formák keretében biztosítható élménypedagógia programok kifejlesztésén és hozzáférésének biztosításán keresztül, melyek képesek a természettudományos és műszaki pályák iránti érdeklődés felkeltésére, valamint a természettudományos alapképességek fejlesztésére a hátránykompenzáció és iskolai lemorzsolódás csökkentése érdekében.

A projektben megtörtént a Báthori utca 20. sz. alatti ingatlanon található MTMI Élményközpont épületének teljeskörű felújítása és korszerűsítése, valamint a szakmai programok megvalósításához szükséges modern eszközpark beszerzése. A projektben összesen 20 általános-, és középiskola (10 nyíregyházi 10 pedig a környékbeli, Apagy, Buj, Ibrány, Kállósemjén, Kálmánháza, Nagykálló, Napkor, Nyírpazony, Nyírtelek, Újfehértó településeken működik) 5-8. és 9-11. évfolyamos tanulói vettek részt matematika, fizika, biológia, kémia és műszaki tudományterületeken különböző tevékenységi formákon. A gyerekek buszos utaztatását szintén jelen projekt biztosította.

A foglalkozástípusok közül minden iskola számára a havi szakkör és foglalkozássorozat adta a tevékenységek gerincét, melyek egyszerre négy tématerületen folytak párhuzamosan. Az órákat a Nyíregyházi Egyetem munkatársai és külsős oktatók vezették, ahol szerepet kaptak a természettudományok jellegéből adódóan a különböző kísérletek, a játékos feladatok, a modern műszerek használata és a mindennapi életből merített példák is.

A kihelyezett természettudományos órák általában 20 fős részvétellel, elsősorban fizika és biológia (olykor matematika) területeken, a tanórai anyag rendhagyó feldolgozását tették lehetővé. A tanulmányi versenyek feladatsorait biológia és matematika tématerületen eleinte hagyományos papír alapon készítettük, később a COVID járvány időszakában online felületre váltottunk és úgy bonyolítottuk le a tevékenységeket. A versenyek helyezettjei iskolánként oklevelet és ajándékcsomagot is kaptak.

A nyári napközis táborokat 2019 és 2020 nyarán biológia, kémia, fizika, műszaki és matematika tudományterületen szerveztünk 7 iskola diákjai számára. Minden tábor 5 napos időintervallumban zajlott és egy iskolából egyszerre 20 gyerek vett részt rajta napi 4 órában. A projektben összesen 6820 gyerek vett részt valamilyen tevékenységi formán. Az élményórák nagy népszerűségnek örvendtek a a megvalósítási időszak alatt, sok gyerek érdeklődését felkeltettük az MTMI tématerületek iránt.

 

További információ kérhető:

Nyíregyháza MJV Önkormányzata

4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.

Tel.: 06-42/524-524

www.nyiregyhaza.hu

Városi cégeink