Közösen Polyákbokorért


 

A kedvezményezett neve:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe:
Közösen Polyákbokorért: a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Nyíregyháza Polyákbokor szegregátumban

A szerződött támogatás összege:
50 millió forint

A támogatás mértéke:
100 százalék

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a szegregációt okozó folyamatok megállításával és a hátrányos helyzetű lakosok tartós felzárkózásával.

A tervezett beavatkozások – illeszkedve a felhívás előírásaihoz – a következők:

Közösségfejlesztési programok

Közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása: a hátrányos helyzetű célcsoport könnyebben motiválható a programokon való részvételre, ha ebben egy olyan személy is közreműködik, akit ismernek és elfogadnak. Szomszédsági megbeszélések: a szomszédsági megbeszélések olyan közösségi események, ahol a közösség egészét vagy nagy részét érintő helyi problémák, helyi célok állnak a középpontban, kerülnek megbeszélésre. Közösségi akciók: a közösségi akciók konkrét problémákra adott válaszok, események, rendezvények, amelyeket a közösség talál ki és rendez meg.
Ifjúsági csoport: a szegregátumban jelentős a fiatalok aránya, az iskolába járók többsége halmozottan hátrányos helyzetű, esetenként problémáik vannak a beilleszkedéssel, a tanulással.
Családi napok: a családi napok közösségfejlesztési céllal és a projekttel kapcsolatos pozitív attitűdök kialakításának érdekében kerülnek megrendezésre.

Folyamatos szociális munka biztosítása

Szociális munkások és szociális asszisztens foglalkoztatása: kötelező folyamatos szociális munkát biztosítani, amelynek keretében egyéni fejlesztési tervek kidolgozása és nyomonkövetése valósul meg. Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub: a polyákbokori családok életminőségének javítását célozza a műhelysorozat.

Gyermekek felzárkózását segítő programok

Meséd program: a program a szülők támogatásán alapul, ami közvetlenül hatással lesz gyermekeikre és elengedhetetlen a sikeres óvodai és iskolai előmenetelhez. Napközis és gyerektáborok: minden nyáron táborok szervezését biztosítjuk a szegregátum 6-14, illetve 12-16 év közötti gyermekei számára.

Egészségügyi programok

Szemléletformáló előadássorozat: az egészségügyi szemléletformáló előadássorozat 6 különböző téma részletes körüljárásával fogja segíteni azt a folyamatot, hogy a szegregátum lakosainak egészségi állapota hosszú távon javuljon.Egészségügyi tanácsadás: helyben egészségügyi konzultációs, tanácsadási lehetőséget kívánunk biztosítani a szegregátum lakosai számára 32 hónapon keresztül. Szűrőprogram: a kihelyezett szűrőprogramok évente, a projekt ideje alatt 3 alkalommal valósulnak meg.

A projekt azonosító száma:
TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001

A projekt fizikai befejezése megtörtént 2020. április 07-én. A záró elszámolás elfogadásra került.

A pályázatban tervezett programelemek megvalósultak, a szociális munka folyamatosan biztosított volt. Az akcióterületen kihelyezett irodakonténerben a célcsoport számára különböző foglalkozásokat tartottak szerződött szakemberek, pl.:

- Egészségügyi szemléletformáló programsorozat – ápoló, védőnő és háziorvos szakember bevonásával,

- Egészségügyi tanácsadás keretében havonta egy alkalommal gyermekorvos tart tanácsadás,

- Külső helyszíneken:

Kirándulások, melyeken 10 alkalommal vettek részt az akcióterületen élő gyermekek,

- Családi napok három alkalommal a célcsoport bevonásával

-Szociális munkások számára szupervízió biztosítása 2 havonta egy alkalommal.

A projekt megvalósulásítása során a  konzorciumi partner által az alábbi tevékenységek valósultak meg a célcsoport bevonásával:

-ifjúsági foglalkozások,

-meséd program,

-közösségi akciók,

-szomszédsági megbeszélések

A célcsoport tagjai számára a szociális munkások egyéni fejlesztési tervet készítettek, melyek nyomonkövetése folyamatos volt. 

Városi cégeink