Közösen Polyákbokorért


 

A kedvezményezett neve:
Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe:
Közösen Polyákbokorért: a társadalmi együttműködés erősítését szolgáló komplex program Nyíregyháza Polyákbokor szegregátumban

A szerződött támogatás összege:
50 millió forint

A támogatás mértéke:
100 százalék

A projekt tartalmának bemutatása:
A projekt átfogó célja Polyákbokor szegregált helyzetének mérséklése a szegregációt okozó folyamatok megállításával és a hátrányos helyzetű lakosok tartós felzárkózásával.

A tervezett beavatkozások – illeszkedve a felhívás előírásaihoz – a következők:

Közösségfejlesztési programok

Közösségfejlesztési koordinátor foglalkoztatása: a hátrányos helyzetű célcsoport könnyebben motiválható a programokon való részvételre, ha ebben egy olyan személy is közreműködik, akit ismernek és elfogadnak. Szomszédsági megbeszélések: a szomszédsági megbeszélések olyan közösségi események, ahol a közösség egészét vagy nagy részét érintő helyi problémák, helyi célok állnak a középpontban, kerülnek megbeszélésre. Közösségi akciók: a közösségi akciók konkrét problémákra adott válaszok, események, rendezvények, amelyeket a közösség talál ki és rendez meg.
Ifjúsági csoport: a szegregátumban jelentős a fiatalok aránya, az iskolába járók többsége halmozottan hátrányos helyzetű, esetenként problémáik vannak a beilleszkedéssel, a tanulással.
Családi napok: a családi napok közösségfejlesztési céllal és a projekttel kapcsolatos pozitív attitűdök kialakításának érdekében kerülnek megrendezésre.

Folyamatos szociális munka biztosítása

Szociális munkások és szociális asszisztens foglalkoztatása: kötelező folyamatos szociális munkát biztosítani, amelynek keretében egyéni fejlesztési tervek kidolgozása és nyomonkövetése valósul meg. Életvezetési és háztartásgazdálkodási klub: a polyákbokori családok életminőségének javítását célozza a műhelysorozat.

Gyermekek felzárkózását segítő programok

Meséd program: a program a szülők támogatásán alapul, ami közvetlenül hatással lesz gyermekeikre és elengedhetetlen a sikeres óvodai és iskolai előmenetelhez. Napközis és gyerektáborok: minden nyáron táborok szervezését biztosítjuk a szegregátum 6-14, illetve 12-16 év közötti gyermekei számára.

Egészségügyi programok

Szemléletformáló előadássorozat: az egészségügyi szemléletformáló előadássorozat 6 különböző téma részletes körüljárásával fogja segíteni azt a folyamatot, hogy a szegregátum lakosainak egészségi állapota hosszú távon javuljon.Egészségügyi tanácsadás: helyben egészségügyi konzultációs, tanácsadási lehetőséget kívánunk biztosítani a szegregátum lakosai számára 32 hónapon keresztül. Szűrőprogram: a kihelyezett szűrőprogramok évente, a projekt ideje alatt 3 alkalommal valósulnak meg.

A projekt azonosító száma:
TOP-6.9.1-15-NY1-2016-00001

Városi cégeink