Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyháza, Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése


TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002 azonosítószámú, a „Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyháza, Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése” 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület és Településfejlesztés Operatív Program keretén belül 200 millió forint, 100%-os támogatási intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatásból valósítja meg a TOP-6.3.3-16-NY1-2021-00002 azonosítószámú „Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztések Nyíregyháza, Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer építése” című projektjét. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

Projekt költségvetése:

Projekt összköltsége:

bruttó 200 000 000

Támogatás összege:

bruttó 200 000 000

Támogatás intenzitása:

100%

Kivitelezés kezdete:

2023. 03. 20.

Kivitelezés tervezett befejezése:

2023. 10. 20.

A kommunális infrastruktúra kiépítettsége Nyíregyházán összességében jó, a korábbi évek legfontosabb, legnagyobb területet érintő hiányossága a megfelelő csapadékvíz elvezetés megoldatlansága jelentette a város ezen részén. 

A projekt fejlesztésének célja a belterületi csapadékvíz elvezetési rendszer fejlesztése, a környezetbiztonság növelése, a környezeti állapot javítása, a belterületek belvíz- és helyi vízkár veszélyeztetettségének csökkentése, a felszíni vizek minőségének javítása, illetve a további káresemények megelőzése volt. Az elmúlt években tapasztalható szélsőséges időjárás, a nyári időszakban gyakori hirtelen, rövid idő alatt hulló nagy mennyiségű csapadék az érintett utcákban jelentős károkat okozott.

A fejlesztésnek köszönhetően a belterületre hullott csapadékvíz kártétel nélküli elvezetése, valamint az áthúzódó vízfolyások és belvízcsatornák, belvíz elvezető rendszerek rendezése valósult meg.

Az érintett területeket szükséges megvédeni a keletkezett vizek káros hatásaitól, ezzel a helyi lakosság értékei megvédhetőek, életminőségük javulhat. Erre tökéletes példa a Kéményseprő utca csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése, ahol jól érzékelhető a pozitív irányú változás mind a csapadékelvezetés, mind a közlekedés területén.

Az utcában sok esetben az utca szűk keresztmetszete és a közművek telítettsége következtében, helyhiány miatt, zárt csapadékvíz elvezető kiépítésére került sor (3/A ütem), míg a másik szakaszon (3/B ütem) az Európai Unió által is támogatott helyben szikkasztással történő csapadékelvezető rendszer épült ki. Mindkét szakaszon a sérült közúthálózat burkolatfelülete korszerű burkolattal helyreállításra került.

További képekért kattintson a fotóra!

Városi cégeink