Kórház óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem


 

 

 

Kórház óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem

TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002

A Jósa András Oktatókórház területén lévő új óvoda a Nagyvárad utca – Zalka Máté utca által behatárolt sarokban került megvalósításra, földszinti un. pavilonos kialakítási konstrukcióban. 
A fejlesztéshez Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 111 millió forinttal, míg a Nemzetgazdasági Minisztérium, Óvodai Kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása címen 142 millió forinttal járult hozzá. A „Kórház óvoda udvarfejlesztése Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatánál – II. ütem” című, TOP-6.2.1-16-NY1-2017-00002 azonosító számú projektből pedig több mint 72 millió forint vissza nem térítendő támogatásban részesült a város.

A helyszín alapján a Tündérkert Keleti Óvoda feladatellátási helye lett eggyel több. Az elhelyezkedésből adódóan a kórházi dolgozók óvodáskorú gyermekeinek és a körzetben lakók gyermekeinek biztosít férőhelyet. A Tündérkert Keleti Óvoda három tagintézményében is 27-28 fő/csoport az óvodai átlaglétszám. Ezeknek az óvodáknak a telítettségén enyhít a megépült új óvoda.
Az új óvoda 3 db, egyenként 25 férőhelyes csoportszobával és a szükséges egyéb kiszolgáló létesítményekkel került tervezésre, figyelembe véve az MSZ 21203-1:2007 Oktatási intézmények tervezési előírásait és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.(VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. mellékletét. A 3 csoportszoba kialakítását az egy m2-re eső fajlagos költségek indokolták, valamint a 2015. szeptember 1-étől hatályba lépő új szabályozás, amely kötelezővé teszi a 3 éves kortól az óvodába járást.

A tervezési program szerint 
•    valamennyi csoportszobához egy-egy gyermeköltöző és WC kapcsolódik, 
•    tornaszoba készül, sportszertárral 
•    az étkeztetés melegítőkonyhával biztosított,
•    mozgáskorlátozott gyermekek/felnőttek számára akadálymentes bejárat és akadálymentes WC kialakítása szükséges,
•    a logopédiai foglalkoztató szoba egyben az óvodapszichológusnak is helyet biztosít.

Az épület üzemeltetéséhez szükséges külső közművek megvalósítása során az alábbiak kerültek kialakításra: 
•    új vízbekötés vízmérőhellyel, öntözővíz mérővel együtt – több ponton kerticsap kiépítésével
•    oltóvíz biztosítása érdekében új tűzcsap kialakítása
•    szennyvíz elvezetése gravitációs csatornával 
•    csapadékvíz-elvezetés a tetőfelületekről és a térburkolatokról zárt gravitációs csatornával.

A vízi létesítmények kialakításán kívül megvalósult az épület, terület gázellátásának a biztosítása, az akadálymentes hozzáférhetőség és használhatóság. Kiépítésre került az épület személygépkocsival és gyalogosan történő megközelítésének biztosítása, a terasz és az udvari járdák burkolása. A korábbi kerítés elbontásra került, helyette új kerítés épült, valamint megtörtént a terület utólagos környezetrendezése. A belső eszközök beszerzésén kívül megvalósult az udvari játékok és berendezések telepítése is, amelyek az óvoda rendeltetésszerű működtetéséhez nélkülözhetetlenek.  A jogerős használatbavételi engedély megszerzését követően az új óvoda 2018.szeptember 3-án nyitotta kapuit. 2019-ben informatikai eszközök, irodai bútorok és fejlesztő játékok beszerzése valósult meg az Európai Uniós támogatásnak köszönhetően. 

Városi cégeink