Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása


 

 

 

 

 

 

A kedvezményezett neve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

A Projekt címe és azonosító száma: „Korányi Frigyes utca felújítása, a Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban körforgalom kiépítése és a Szarvas utca felújítása”

TOP-6.1.5-16-NY1-2017-00003

A szerződött támogatás összege: 1 121 000 000,- Ft 

A támogatás mértéke: 100 % 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022. december 31.

A projekt tartalmának bemutatása:

 

A projekt tartalmának bemutatása:

 

Nyíregyháza jelen pályázat révén a helyi gazdaságot kívánja fejleszteni tekintettel arra, hogy a projekt keretében a fejlesztéssel érintett utak olyan területekhez vezetnek, illetve olyan városrészeket kötnek össze, amelyek a nagyfoglalkoztatók mellett kis- és középvállalkozásoknak is helyet adnak. A megközelíthetőség és elérhetőség fontos alapfeltétele a gazdasági fejlődésnek, a mobilitás fejlesztése pedig a fenntartható városfejlesztés egyik kiemelt területe.

A projekt célja az volt, hogy Nyíregyháza városközpont irányába megjelenő jelentős gépjárműforgalom számára biztonságosabb közlekedési feltételek és körülmények megteremtése mellett elősegítsük az egyenletes haladást, ezáltal csökkentve a felesleges várakozásokat és így a környezeti terhelést. Cél volt továbbá, hogy az érintett nyomvonalak által kiszolgált területek gazdasági-kereskedelmi funkcióját erősítsük, valamint elősegítsük, hogy ezen településrészek jobban, és könnyebben megközelíthetővé váljanak a munkavállalók és a vállalkozások számára.

 

A fejlesztéssel érintett útszakaszok:

 1. Korányi Frigyes utca felújítása Kosbor utcától a Sóstóhegyi útig és a Korányi Frigyes utca - Csaló köz csomópontban körforgalom építése;
 2. Szarvas utca felújítása a Szarvas utca 61. - Szarvas utca 109. számú ingatlan közötti szakaszon.
 3. Nyíregyháza, Korány Frigyes – Csaló köz körforgalmú csomópont keleti ágán található kétoldalú járda felújítása.

 

A fejlesztések során közlekedésbiztonságot növelő felújítás és csomóponti átépítések valósultak meg.

A Korányi Frigyes utcán burkolat felújítás, kerékpáros létesítményekben szakadási pont megszüntetése, akadálymentesítés, autóbuszöblök átépítése, autóbusz megállóhelyek szükség szerinti áthelyezése, autóbuszperonok akadálymentesítése, öbölpárok között biztonságos gyalogos átvezetés kiépítése egyaránt megvalósításra került, csapadékvíz elvezetés megfelelősségének ellenőrzése, valamint egyéb beavatkozások megvalósításra kerültek.

A beavatkozások által biztonságos megközelítési lehetőséget valósított meg kereskedelmi és gazdasági tevékenységet folytató cégek, valamint egyéb, pl. oktatási intézmények, ápolási otthonok vagy akár a temető irányába.

A Szarvas utca beavatkozással érintett szakaszán burkolat felújítás, akadálymentesítés, kerékpárút szakadási pont megszüntetése, autóbuszmegállók átépítése, azok áthelyezése, autóbuszperonok akadálymentesítése egyaránt megvalósításra került, csapadékvíz elvezetés megfelelőségének ellenőrzése is megtörtént a projekt során.

A fejlesztések által nemcsak biztonságos kapcsolatot valósított meg, hanem a nyomvonalak mellett, illetve azok környezetében, és az általuk kiszolgált utakon keresztül biztonságos megközelítési lehetőséget nyújtanak kereskedelmi és egyéb intézmények irányába.

A jelentős közúti forgalommal terhelt beavatkozási területeken minden közlekedő számára biztonságos közlekedési feltételek alakultak ki jelen fejlesztés megvalósításával.

 

NAPRAKÉSZ HÍREK, INFORMÁCIÓK A PROJEKTRŐL: 

 • A támogatási szerződés megkötése: 2018.04.06.
 • Elkezdődött a tervezési, engedélyezési folyamat: 2018.05.03.
 • Szarvas utca felújítása a gyalog-és kerékpárút kiépítése kapcsán a tervdokumentáció alapján építési engedélyt kapott 2018. október 11-én.
 • Korányi Frigyes utca felújítása, Korányi Frigyes utca – Csaló köz csomópontban a körforgalmú csomópont építésére, valamint gyalogos-átkelőhelyek és kerékpáros átvezetések létesítésére a tervdokumentáció alapján építési engedélyt kapott 2018. október 18. -án.
 • Elindult a kivitelező kiválasztására vonatkozó közbeszerzési eljárás: 2019. 02. 19.
 • Elkészült a projekt hivatalos alweboldala: 2019.02.28.
 • A közbeszerzési eljárás keretében lejárt az ajánlattételi határidő, megtörtént az ajánlatok bontása: 2019. 04. 08.
 • 2019. július 1.- a Korányi Frigyes utca vonatkozásában aláírásra került a kivitelezői szerződés, július 2-án a munkaterület átadása is megtörtént.
 • 2019. július 2.-a Szarvas utca vonatkozásában aláírásra került a kivitelezői szerződés.
 • 2019. szeptember 20-án Sajtónyilvános esemény került megrendezésre Nyíregyháza, Korányi Frigyes út – Eperjes sarok megvalósítási helyszínen, a rendezvényen beszédet mondott Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza Megyei Jogú város alpolgármestere.
 • 2019. november 15. - A Szarvas utcán megkezdődött a műszaki átadás-átvétel.
 • 2019. november 29. - A Szarvas utcán lezárult a műszaki átadás-átvétel.
 • 2019. december 16. - A Korányi Frigyes - Csalóközi körforgalom kivételével a Korányi Frigyes utcán megkezdődött a műszaki átadás-átvétel.
 • 2020. január 16. - befejeződött a Korányi Frigyes - Csalóközi körforgalom kivételével a Korányi Frigyes utca műszaki átadás átvétele.
 • 2020. május 6-án Szarvas utca gyalog és kerékpárút forgalomba helyezési engedélyt kapott.
 • 2020. június 22. - elkezdődött a Korányi Frigyes - Csalóköz csomópontban a körforgalom építése.
 • 2020. 09. 25. - Korányi F - Csalóköz csomópont műszaki átadás-átvételi eljárásának megkezdése és még ugyanezen a napon befejezése történt.
 • 2021. 01. 25. - A Korányi F. utca, valamint a Csalóközi csomópont jogerős forgalomba helyezési engedélyt kapott.
 • 2021. november 16-án Korányi Frigyes utca – Csaló köz járda felújításhoz kapcsolódó közbeszerzési eljárás elindításra került.
 • 2021. december 07.-én „Korányi Frigyes utca – Csaló köz járda felújítása” közbeszerzési záró tanúsítvány megküldésre került.
 • 2022. február 11-én aláírásra került a Csaló közi járda kivitelezésére vonatkozó vállalkozási szerződés, március 4-én megtörténik a munkaterület átadása.
 • 2022. április 25-én megtörténik a Csaló közi járda felújításának a műszaki átadás átvételi eljárása.
 • 2022. december 5-én Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektzáró rendezvény került megrendezésre Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala – Bencs Teremben, ahol beszédet mondott Dr. Ulrich Attila, alpolgármester úr.

 

A Korányi Frigyes utca állapota a megvalósítás előtti időszakban:

A Szarvas utca állapota a megvalósítás előtti időszakban:

Elkészült a Szarvas utca:

Elkészült körforgalom a Korányi Frigyes utcán:

További fotókért kattintson a képre!

 

Városi cégeink