A határmenti kis- és középvállalkozások versenyképességének fejlesztését célzó régiós szintű akcióterv kidolgozása – KKVAT


PROJEKT CÍME/ REGISZTRÁCIÓS SZÁMA:           

A HATÁRMENTI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK VERSENYKÉPESSÉGÉNEK FEJLESZTÉSÉT CÉLZÓ RÉGIÓS SZINTŰ AKCIÓTERV KIDOLGOZÁSA – KKVAT

FMP-E/2001-4.1/022

Projekt összköltsége: 

Teljes költségvetés: 30 938, 75 Eur

Igényelt támogatás összege: 

26 297,93 EUR (ebből Nyíregyháza 17 360,20 Eur)

+ 4640,82 EUR önerő (ebből Nyíregyháza 3 063,56 Eur)

Támogatási intenzitás (%): 85 %

Projekt (tervezett) kezdete és befejezése: 2021. 06. 01. – 2022.02.28.

Támogatási Szerződés megkötésének dátuma: 2021.08.17.

Projekt rövid (műszaki, szakmai) tartalma:       

Vezető partner: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Partner: Rozsnyói Regionális Tanácsadó és Információs Központ

A projekt átfogó célja a határtérségben élők közötti gazdasági-szociális kohézió erősítése a közös szakmai kutatómunka, vállalkozásfejlesztési stratégia kidolgozása által.

Az alábbi projektelemek valósulnak meg:

Közös workshopok az akcióterv kidolgozásában résztvevő szakemberek, szervezetek részvételével. 

Az 1. workshop Rozsnyóban kerül megrendezésre a projekt nyitó eseményének keretében, amelyeken olyan témákat járunk körbe, amelyek szükségesek a kidolgozandó dokumentumok és a további szakmai rendezvények megalapozásához.

Majd további 3 db online tematikus workshopot tervezünk, ahol lehetőség van egyrészt a projekt szakmai előrehaladásának nyomon követésére, továbbá a partnerek a szakmai munka elvégzése érdekében további szakembereket, gyakorlati példaként gazdasági szereplőket tudnak bevonni.

Közös akcióterv szlovák és magyar nyelven: A határmenti kis- és középvállalkozások hazai, illetve határon átnyúló, nemzetközi piacon történő versenyképességének fejlesztése érdekében jó gyakorlatok felkutatása, lehetséges fejlesztési irányok meghatározása, saját gyakorlat kialakítására irányuló módszerek kidolgozása, lehetséges kétoldalú nemzetközi kapcsolatok kialakításának irányai. A közösen kidolgozott dokumentum, illetve a közös szakmai munka hozzájárul többet között a határon átnyúló, kétoldalú együttműködés erősítéséhez, a határon átnyúló tapasztalatcseréhez, illetve egy tartós intézményközi partnerség kialakításához.

A partnerek által kidolgozott stratégia egy szakmai konferencia keretében kerül bemutatásra.

A határmenti régióban működő szlovák/magyar szakemberek, vállalkozások számára egy olyan szakmai platform biztosítása, ahol lehetőséget kapnak bemutatkozásra, kapcsolatépítésre az érintett városokban és az egész szlovák-magyar határtérségben.

Megvalósítók:

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 

és a Rozsnyói Regionális Tanácsadó és Információs Központ 

 

             

Városi cégeink