Kerékpárút projekt


ÉAOP-3.1.3/A-11-2011-0015, NYÍREGYHÁZA KERÉKPÁRFORGALMI HÁLÓZATÁNAK FEJLESZTÉSE

A konstrukció címe és száma: ÉAOP-3.1.3/A-11, Kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése

A projekt összköltsége: 583.906.454 Ft

Támogatási intenzitás: 90 %

A támogatás összege: 525.515.809 Ft

Saját erő összege: 58.390.645 Ft

Önerő támogatás összege: 49.472.194 Ft

A megvalósítás időszaka: Kezdet: 2013. szeptember 3.

Befejezés: 2014. május 30.

Projektmenedzsment tagjai: Hagymási Gyula Projektmenedzser, Sinka Szabolcsné Pénzügyi munkatárs, Gál István Műszaki munkatárs

A projektmenedzser elérhetőségei / információ kérése: 42/524-524/ 184

A projekt rövid bemutatása: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Koncepcióját is szem előtt tartva, a fent részletezett átfogó célokon túlmenően, a kerékpárforgalmi hálózat fejlesztésével további célunk, hogy a már meglévő települési, helyi-helyközi nyomvonalszakaszokat felhasználva regionális hálózatok alakuljanak ki. Ezek egyrészt az országos törzshálózat részévé válhatnak, valamint alapját képezhetik egy hierarchikusan felépülő, mind a helyi, mind a turisztikai jelentőségű forgalmat szolgáló alsóbbrendű hálózatnak. A tervezett szakaszok megépítésével a város nagykörútjának egy része, valamint Sóstó településrész kapcsolódik be a kerékpáros közlekedés hálózatába. A projekt keretében mindösszesen 7.029 méter új kerékpárút épül.

A projekt részletes bemutatása:
Nyíregyháza az elmúlt években jelentősen növelte kerékpárút hálózatának hosszát, amely jelenleg meghaladja a 40 Km hosszúságot. A projekt közvetlen célja, hogy a jelenleg különálló szakaszokat lehetőség szerint összekapcsolja, és bővítse kerékpáros hálózatát. A tervezett szakaszok megépítésével a város eddigi 40,5 km-nyi kerékpárforgalmi létesítménye további 7 km-el bővül. A tervezett nyomvonalon számos közösségi épület, munkahely található. A városi körút kiemelkedő átlagos napi forgalommal bír, amely meghaladja a 26.000 - egységjármű/nap értéket. A városvezetés célja a településrészekről a városközpont irányába történő biztonságos kerékpározás lehetőségének megteremtése.
A tervezett szakaszok megépítése a város kerékpáros turisztikai jelentőségét is fokozza. A kerékpáros közlekedés növekedése csökkenti a környezetszennyezést, amellyel hozzájárul a környezetkímélő közlekedés fejlesztéséhez. A kerékpározás lehetősége hozzájárul az egészséges életmód kialakításához is. Az emberek rövidebb távú helyváltoztatási igényüket kerékpárral megoldhatják, ezáltal a településen belüli gépjárműforgalom csökkenhet, valamint a mindennapos lakóhely-munkahely közötti közlekedés - hivatásforgalom - eszközévé válik a kerékpár.

Várt számszerűsíthető eredmény:
Megépítendő kerékpárutak hossza (elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút, kétirányú kerékpárút, elválasztott gyalog-kerékpárút): 6.800,56 m
Kijelölt egyéb kerékpárforgalmi létesítmények hossza (kerékpározásra kijelölt kis forgalmú utca, nyitott kerékpársáv): 1.210 m

Számszerűsíthető eredmény szakaszonként:

Korányi Frigyes u.:
Típusa: elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút
Hossza: meglévő járdaburkolat felhasználásával 560 fm, 0 új építésű létesítményként 1420 fm

Törzs u.:
Típusa: elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút és elválasztott gyalog-kerékpárút (Hsz=3,75 m)
Hossza: meglévő járdaburkolat felhasználásával 100 fm, új építésű létesítményként: 195 fm

Család u.:
Típusa: elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút
Hossza: új építésű létesítményként 108,43 fm

Szalag utca:
Típusa: elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút
Hossza: meglévő járdaburkolat felhasználásával 100 fm

Belső körút:
Típusa: elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút
Hossza: meglévő járdaburkolat felhasználásával 210 fm

Liszt F. u.:
Típusa: kerékpározásra kijelölt kisforgalmú utca
Hossza: zúzottkő burkolat felhasználásával 290 fm

László u. (4. sz. főút):
Típusa: elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút
Hossza: meglévő járdaburkolat felhasználásával 526,5 fm

Pazonyi út (4. sz. főút):
Típusa: közút melletti kétirányú kerékpárút, elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút
Hossza: meglévő járdaburkolat felhasználásával 38 fm, új építésű létesítményként 332,46 fm

Ferenc krt. (36. sz. főút):
Típusa: elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút
Hossza: meglévő járdaburkolat felhasználásával 839 fm

Vasvári P. u.:
Típusa: elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút
Hossza: meglévő járdaburkolat felhasználásával 760,12 fm

Rákóczi út (38. sz. főút):
Típusa: közút melletti kétirányú kerékpárút és elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút
Hossza: új építésű létesítményként 350 fm, meglévő járdaburkolat felhasználásával 226 fm

Vasgyár út – Petőfi út (3317. sz. út):
Típusa: elválasztás nélküli gyalog-kerékpárút és elválasztott gyalog-kerékpárút (Hsz= 3,75 m)
Hossza: 0 meglévő járdaburkolat felhasználásával 1.005 fm

Rákóczi út – Búza utca – Bethlen G. utca:
Típusa: nyitott kerékpársáv
Hossza: meglévő útburkolaton forgalomtechnikai eszközökkel (táblázás, burkolati jelek) kialakítva 402 fm

Törzs utca – Lehár F. utca – Keleti Márton utca –Orosi u.:
Típusa: között nyitott kerékpársáv
Hossza: Lehár F. utcán meglévő útburkolaton forgalomtechnikai eszközökkel (táblázás, burkolati jelek) kialakítva 143 fm; Keleti M. utcán meglévő útburkolaton forgalomtechnikai eszközökkel (táblázás, burkolati jelek) kialakítva 375 fm

A projekt főbb mérföldkövei:
Kivitelezésre irányuló vállalkozási szerződés megkötése 2013. szeptember 3.
Kivitelezés várható befejezése: 2014. május 30.

Városi cégeink