eaop-4.1.3/b-2f-2010-0011


Kapacitásbővítés és modern bölcsődei környezet megteremtése a nyíregyházi Katica Bölcsődében ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0011

A projekt regisztrációs száma és címe: ÉAOP-4.1.3/B-2f-2010-0011 „Kapacitásbővítés és modern bölcsődei környezet megteremtése a nyíregyházi Katica Bölcsődében”

A konstrukció száma és címe: ÉAOP-2008-4.1.3 „Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások komplex, valamint bölcsődék önálló fejlesztése” 

A projekt összköltsége: 62.148.972 Ft

Támogatási intenzitás: 90%

A támogatás összege: 55.934.075 Ft

Saját erő: 6.214.897 Ft

A megvalósítás időszaka: 2010. július 19–2010. szeptember 30.
Projektmenedzsment tagjai: 
Dr. Együtt Mihály orvos-igazgató (projektvezető)
Kulcsár Gusztávné bölcsődevezető (szakmai vezető)
Nagy Erika (kapcsolattartó)
Gergely Lászlóné (pénzügyi szakértő)
Béres Csabáné (műszaki szakértő)

A kapcsolattartó elérhetőségei / információ kérése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
E-mail: nagerika@gmail.com 
Telefon: 06-42/524-540

A projekt rövid bemutatása:
A Katica Bölcsődében az Idősek Napközi Otthonának átköltözésével (a korábbi csoportszobák visszaadásával) a meglévő 60 férőhely mellé 20 férőhelyes bővítést valósítunk meg. A kapacitásbővítés mellett sor kerül az intézmény infrastrukturális felújítására: a fűtési, víz- és szennyvízrendszer korszerűsítésére, nyílászárócserére, burkolatcserére, konyha- és teraszfelújításra, valamint EU szabványnak megfelelő játszóudvar kialakítására, projektarányos akadálymentesítésre. 4,6 millió Ft értékben gyermekbútorokat és fejlesztőeszközöket szerzünk be a gondozott gyermekek számára. 

Jelentősebb mérföldkövek:
• 2008. június 26. A pályázat benyújtása 
• 2010. május 6. Támogatás megítélésének napja 
• 2010. május 7. Közbeszerzési eljárás indítása 
• 2010. július 19. – A beruházás tervezett kezdete
• 2010. augusztus 19. A kivitelezés befejezése

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával valósul meg.Nemzeti Fejlesztési Ügynökség  Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

Városi cégeink