eaop-4.1.3/b-09-2009-0004


Aprajafalva Bölcsőde (Nyíregyháza, Fazekas János tér 13.) fejlesztése és kapacitásbővítése – ÉAOP-4.1.3/B-09-2009-0004

A projekt regisztrációs száma és címe: ÉAOP-4.1.3/B-09-2009-0004 – „Aprajafalva Bölcsőde (Nyíregyháza, Fazekas János tér 13.) fejlesztése és kapacitásbővítése” 

A konstrukció száma és címe: ÉAOP-2009-4.1.3/B-09 „Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése” 

A projekt összköltsége: 59.999.774 Ft

Támogatási intenzitás: 90%

A támogatás összege: 53.999.797 Ft

Saját erő: 5.999.774 Ft

A megvalósítás időszaka: 2010. szeptember 21–2010. december 30.
Projektmenedzsment tagjai: 
dr. Együtt Mihály (orvosigazgató) 
Kristóf Tamásné bölcsődevezető (szakmai vezető)
Nagy Erika (kapcsolattartó)
Gergely Lászlóné (pénzügyi szakértő)
Béres Csabáné (műszaki szakértő)

A kapcsolattartó elérhetőségei / információ kérése: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
E-mail: nagerika@gmail.com 
Telefon: 06-42/524-540

A projekt rövid bemutatása:
Az Aprajafalva Bölcsődében az Idősek Napközi Otthonának átköltözésével (a korábbi csoportszobák visszaadásával) a meglévő 60 férőhely mellé 30 férőhelyes bővítést valósítunk meg. A kapacitásbővítés mellett sor kerül az intézmény infrastrukturális felújítására: a fűtési, víz- és szennyvízrendszer korszerűsítésére, nyílászárócserére, burkolatcserére, konyha- és teraszfelújításra, valamint EU szabványnak megfelelő játszóudvar kialakítására, projektarányos akadálymentesítésre. 7,3 millió Ft értékben gyermekbútorokat és fejlesztőeszközöket szerzünk be a gondozott gyermekek számára. 

Jelentősebb mérföldkövek:
• 2009. december 1. A pályázat benyújtása 
• 2010. augusztus 23. Támogatás megítélésének napja 
• 2010. július Közbeszerzési eljárás indítása 
• 2010. szeptember 21. – A beruházás tervezett kezdete
• 2010. november 30. A kivitelezés befejezése

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap Társfinanszírozásával valósul meg.Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága 

VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Nonprofit Kft.

Városi cégeink