EAOP-3.1.2-2007-0081


A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 


A projekt regisztrációs száma és címe: ÉAOP-3.1.2-2007-0081 „Nyíregyháza-Keleti körút építése“


A konstrukció címe és száma: ÉAOP-3.1.2-2007-0081
Önkormányzati utak fejlesztése

A projekt összköltsége: 474.777.516 Ft 

Támogatási intenzitás: 84,2%

A támogatás összege: 399.777.516 Ft
Saját erő összege: 75.000.000 Ft

A megvalósítás időszaka: 2009. június 25–2011. december 25. 


Projektmenedzsment tagjai: Farkas László (projektmenedzser)
Veczánné Repka Jolán (műszaki szakértő)
Nagy Enikő (pénzügyi szakértő)
Ujhelyi Rita (pályázati szakértő)

A projektmenedzser elérhetőségei / információ kérése: 
4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Gazdálkodási Főosztály Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztály, 157. szoba.
E-mail: farkas.laszlo@nyiregyhaza.hu 
Telefon: 06-42/524-524/270 mellék

A projekt rövid bemutatása: Nyíregyháza 4. sz. 41. sz. 4911. sz. főutak közötti útszakaszok felhasználásával és a hiányzó elemek megfelelő színvonalú kiépítésével a Nagykörúton kívül egy jól járható gyűrűirányú kapcsolat létrehozása, melynek eleme a Tüzér utcaTörzs utca útvonal, ami lehetővé teszi Borbánya, Malomkert, Örökösföld, Jósaváros városrészek Nagykörúton kívüli körirányú kapcsolatát.

A projekt részletes bemutatása: Nyíregyháza fontos szerepet tölt be a környék közlekedésében. Egyrészt, mint megyeszékhely, jelentős a bejáró forgalom a környező települések, agglomerációk felől, másrészt ide futnak be a megye sugárirányú főútjai, legfontosabb összekötő útjai, melyek nagy átmenő forgalommal bírnak a főváros, a szomszédos megyeszékhelyek, illetve a közeli határátkelőhelyek között. A város nagy területen fekszik, teljes közúthálózatának hossza mintegy 710 kilométer. Struktúrájából (tanyavilág, külterületi lakott helyek) adódóan nagyon magas, közel 50% a külterületi utak aránya, melyek jelentős része földút.
Nyíregyháza főúthálózata sugaras szerkezetű, és ezeket az utakat csak egyetlen összefüggő útvonal, a „Nagykörút” köti össze. A városközpont határán tervezett „Kiskörút”-nak csak az északi szakasza épült ki. Hiányoznak a sugárirányú útvonalakat összekötő szakaszok, így az átmenő és a várost átszelő helyi forgalom is ugyanazokat az útvonalakat veszi igénybe. A mellékúthálózat burkolt szakaszai nem képeznek összefüggő hálózatot, így a forgalom rövid távolságokra is a főútvonalakon bonyolódik. A főutak túlzsúfoltak, elsősorban a Nagykörút környékén, illetve a belvárosban már nem rendelkeznek kapacitástartalékkal. A város közúthálózatán sok természetes kordonvonal létezik. A vasútvonalak részben körbefogják a központi térséget. Kevés a kiépített vasúti keresztezés, melyek így a forgalmat koncentrálják, a szintbeni keresztezések jelentősen akadályozzák is azt.

A közgyűlés által elfogadott „Nyíregyháza Közlekedésfejlesztési Koncepció – A város közlekedési rendszerének fejlesztése” tanulmányban stratégiai célként szerepel „A környezetet legkevésbé terhelő közlekedési hálózat-rendszer kialakítása”, melynek egyik nevesített eszköze, hogy a meglévő szakaszok felhasználásával és a hiányzó elemek megfelelő színvonalú kiépítésével a Nagykörúton kívül egy jól járható gyűrűirányú kapcsolatot kell létrehozni, amely nem feltétlenül jelenti egy nagy kapacitású körút kialakítását, hanem többé-kevésbé összefüggő és szükség szerint bővíthető útvonalak rendszerét. Ennek keleti eleme a Tüzér utcaTörzs utca útvonal, ami lehetővé teszi Borbánya, Malomkert, Örökösföld, Jósaváros városrészek Nagykörúton kívüli körirányú kapcsolatát, ezzel csökkentve a Nagykörút legnagyobb forgalmú szakaszának (Kert utcaInczédy sorLászló utca) forgalmát.

A projekt főbb mérföldkövei:

 • 2007. november 16. A pályázat benyújtása.
 • 2009. március 5. Támogatás megítélésének napja.
 • 2009. június 25. Támogatási szerződés aláírásának napja.
 • 2009. április 4. Közbeszerzési eljárás megindítása.
 • 2009. augusztus 17. – Kivitelező kiválasztása, nyertes kivitelező: „KE-VÍZ 21” Építőipari Zrt. (4400 Nyíregyháza, Vécsey utca 21.).
 • 2009. szeptember 1. Munkaterület átadása.
 • 2009. szeptember 1. – Ünnepélyes nyitórendezvény.
 • 2010. február 15. A Törzs utca nyomvonalában régészeti lelőhely felfedezése; Tüzér utca földmű alapozás előkészületek.
 • 2010. november A Nyíregyháza, Pazonyi–Orosi út összekötő út Törzs utcai szakasza és az Orosi–Kállói út közötti Tüzér utcai összekötő szakasz 0+020 km szelvényétől kezdődően a 41. főúti csatlakozással együtt elkészült és azok járulékos munkái kivitelezése befejeződött.
 • 2010. november Forgalomba helyezési eljárása befejeződött, a forgalomnak átadásra került.
 • 2011. április A Tüzér utca Orosi út és Gyűrű utcai szakaszának ideiglenes forgalomba helyezési eljárása folyamatban van, a végleges forgalomba helyezés csak a Gyűrű utcaKállói út közötti szakasz teljes elkészültével lehetséges.
 • 2011. november – A kivitelező október 30-ával készre jelentette az útépítést, megtörtént a műszaki átadás-átvétel, folyamatban van a forgalomba helyezése a teljes Tüzér utcai szakasznak.
 • A Közlekedési Felügyelőség által kiadott ideiglenes forgalomba helyezési engedély alapján 2011. november 5-én megindult a forgalom a Keleti körút Tüzér utcai teljes szakaszán.
 • 2011. december 12-én megtartott zárórendezvényen megtörtént a projekt hivatalos lezárása.

Városi cégeink