Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán című, TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú pályázat


Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 685.112.500 Ft, százszázalékos, vissza nem térítendő támogatást nyert az „Csomópont és kerékpárút fejlesztés Nyíregyházán” című, TOP-6.4.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú pályázat megvalósítására, mely a TOP-6.4.1-16 kódszámú, Fenntartható városi közlekedésfejlesztés című felhívás kapcsán került benyújtásra. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásában valósul meg.

A pályázati program megvalósításával Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának az a célja, hogy olyan fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén- dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra- fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

A projekt egyik fő eleme körforgalmú csomópont kialakítása a Kállói út – Tünde utca kereszteződésében, melyet Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. közös konzorciumban valósít meg. A bruttó 513,3 millió Ft összegű beruházás során négyágú körforgalom valósul meg, a csomópont környezetében gyalogos-és kerékpárút kerül kialakításra és minden ágán átkelőhelyek létesülnek. A projekt kivitelezésével érintett Kállói úti meglévő buszmegálló elbontásra kerül, új buszöböl kialakítására kerül sor. A tervezett csomópont csapadékvíz-elvezetését a meglévő és tervezett víznyelőaknákkal a meglévő csapadékcsatorna biztosítja majd. A projekt megvalósítása kapcsán kiváltásra kerül 22 kV-os,0,4 kV-os villamos hálózat, D200 PE nagyközépnyomású gázelosztó vezeték, DN150 és DN  300 ivóvízvezeték.  Továbbá új közvilágítási hálózat kerül kiépítésre, a tervezett körforgalmi csomópont, valamint a gyalogos-és kerékpárút megvilágítása érdekében. A beruházás várható befejezése 2021. szeptembere.

A pályázati felhívás keretében önálló támogatható tevékenységként jelent meg a kerékpáros barát fejlesztés, mely programelem keretében 15 városi utca kerül átalakításra kerékpáros baráttá összesen 7.792 méter hosszan, ezzel is hozzájárulva Nyíregyháza Város szén-dioxid kibocsájtásának csökkentéséhez és az élhető városi környezet kialakításához.

A projekt a városi mobilitás környezetileg (levegőszennyezés, zajterhelés) és pénzügyileg (működtetők és a közlekedők oldalán) fenntarthatóbbá tételét szolgálja, és hozzájárul az operatív program „a napi utazások esetén fő közlekedési eszközként gyalogos, kerékpáros vagy közösségi közlekedési módot választók részaránya” prioritási eredményindikátor értékének közvetlen települési, és közvetve országos növekedéséhez.

A projekt keretében  kerékpáros baráttá történő fejlesztés az  alábbi utcákat érinti:

 - Arany J. utca - Irányhelyes kerékpárnyom és osztatlan gyalog- és kerékpárút

- Árpád utca - Kerékpárnyom

- Fészek utca- Irányhelyes nyitott kerékpársáv

- Garibaldi utca- Osztatlan gyalog- és kerékpárút

- Honvéd utca- Lakó- pihenő övezet kialakítás és irányhelyes kerékpárnyom

- Jósa A. utca- Irányhelyes kerékpárnyom

- Kiss E. utca-  Irányhelyes kerékpárnyom

- Malom utca- Irányhelyes kerékpárnyom

- Nádor utca- irányhelyes kerékpárnyom és Lakó- pihenő övezet kijelölés

- Ószőlő utca- Osztatlan gyalog--és kerékpárút

- Serház utca- Lakó- pihenő övezet kijelölése

-Széchenyi utca-Osztatlan gyalog-- és kerékpárút kijelölése

- Szilfa utca- Irányhelyes kerékpárnyom és Lakó- pihenő övezet kijelölés

- Színház utca - Irányhelyes kerékpárnyom kijelölése

- Toldi utca- Irányhelyes kerékpárnyom kijelölése

 

A kapcsolódó galéria ide kattintva érhető el!

Városi cégeink