Csomópont és Kerékpárút Fejlesztés Nyíregyházán II. Ütem


A kedvezményezett neve: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

A projekt címe: Csomópont és Kerékpárút Fejlesztés Nyíregyházán II. Ütem

A projekt azonosító száma: TOP 6.4.1‑16‑NY1-2017-00002

A szerződött támogatás összege: 821,89 millió forin

A támogatás mértéke: 100%

Család utca - Belső körút körforgalmú csomópont kialakítása

Kivitelező: KE-VÍZ 21 Zrt.

Vállalkozási Szerződés összege: bruttó 211.700.979.- Ft

A Család utca - Belső körút körforgalmú csomópont fejlesztése azért vált indokolttá, mert a csomópontba Nyugati irányból becsatlakozó Belső körút biztosítja a városközpont megközelíthetőségét a László utca irányába. A keleti ág felől elsősorban lakótelepi környezet, valamint egyéb szolgáltatásokat nyújtó közintézmények és üzletek érhetőek el. A csomóponton déli irányból északi irányba tovább haladó Család utcán pedig több tömegközlekedési vonal található, továbbá ez az útvonal biztosít közvetlen kapcsolatot a 41 sz. elsőrendű főút és a 4 sz. elsőrendű főút belterületi szakaszai között. Tekintettel a csomóponton áthaladó nagyszámú forgalom és a meglévő forgalombiztonsági szempontból előnytelen kialakításra, és arra, hogy a nevezett csomópont baleseti gócpont, a fejlesztése megalapozott. Az egyenletes és biztonságos forgalomlefolyás biztosítása mellett a csomópontban sebességcsökkentés is indokolt. A csomópont körforgalmú csomóponttá történő fejlesztése mellett a parkolók újra osztása, valamint a meglévő buszöblök szabványosítása szintén megtörténik. A csomópont északi, keleti és déli ágain elválasztott rendszerű gyalog- és kerékpáros átvezetés valósul meg.

Család utca – Szalag utca körforgalmú csomópont kialakítása

Kivitelező: Strabag Zrt.

Vállalkozási Szerződés összege: bruttó 193.802.000.- Ft

A Család utca – Szalag utca körforgalmú csomópont fejlesztését az indokolja, hogy a csomóponton áthaladó Család utca biztosítja a kapcsolatot a 41. sz. elsőrendű főút, valamint a 4. sz. elsőrendű főutak között. Család utca keleti oldalán található hatalmas kiterjedésű lakótelepi környezetből ezen az útvonalon közlekednek a forgalomban résztvevők a városközpont vagy más települések felé. Ebből kifolyólag ezen csomópont fejlesztése forgalombiztonsági szempontból nagyon fontos. A csomópont 3. ága a Szalag utca, mely a Törzs utca felé tart. Ezen az útvonalon halad több tömegközlekedési útvonal is. A csomópont körforgalmú csomóponttá történő fejlesztése mellett a parkolók újra osztása, valamint a meglévő buszöblök szabványosítása szintén megtörténik. A csomópont déli ágán elválasztott rendszerű gyalogos és kerékpáros átvezetés háromszög alakú elválasztószigetek alkalmazásával valósul meg.

A körforgalmú csomópontok kivitelezése várhatóan szeptember közepére befejeződik.

Kerékpáros csomag

Kivitelező: Strabag Zrt.

Vállalkozási Szerződés összege: bruttó 41.275.000.- Ft

A pályázati program megvalósításával Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának az a célja, hogy olyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

A projekt részeként többek közt megvalósításra kerülnek kerékpáros fejlesztések.

A projektben megvalósuló kerékpáros fejlesztések 2 projektelemre bonthatók, melyek megvalósítása során az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

 - A Kemecsei út - Vénusz utcai csomópontban gyalogos átvezetés, gyalogos járdakapcsolat valósul meg a két buszmegálló között, illetve a Korányi Frigyes utcán és a Blaha Lujza sétányon meglévő kerékpárút tovább vezetéseként, önálló elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút épül a Kemecsei út mentén egészen Fürdő utcáig.

- A Kemecsei út mentén a Fürdő utcáig megépülő önálló elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút folytatásaként a Fürdő utcán teljes hosszában nyitott kerékpársáv kerül kijelölésre /felfestésre/ mindkét menetirányban. Ezen túlmenően a Fürdő utca két oldalán elhelyezkedő területen kerékpáros létesítmények kerülnek kialakításra, amely keretében Kerékpáros barát településrész alakul ki Sóstógyógyfürdő Kemecsei út - Igrice csatorna – Berenát utca által körbe határolt településrészén, ahol „30 km/h Zóna” forgalomcsillapított terület kijelöléssel válnak az utcák biztonságos kerékpáros közlekedésre alkalmassá.

Ezekkel a fejlesztésekkel kívánjuk szakadásmentesen bekapcsolni Sóstógyógyfürdő településrészt, a Nyíregyháza Város kerékpáros „vérkeringésébe”.

A kerékpáros fejlesztések beruházásának időtartama alatt az érintett helyszíneken közlekedők forgalomkorlátozásra számíthatnak. A kivitelezés előre láthatóan május közepére befejeződik.

 

Városi cégeink