Belterületi csapadékvíz rendszer fejlesztése


NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS BELTERÜLETI CSAPADÉKVÍZ RENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE

A projekt regisztrációs száma és címe: ÉAOP-5.1.2/D2-11-2011-0064

A konstrukció címe és száma: ÉAOP-5.1.2/D2-11., Belterületi bel- és csapadékvíz-védelmi fejlesztések

A beruházás összköltsége: 409.712.510 Ft

A projekt elszámolható összköltsége: 303.022.959 Ft

Támogatási intenzitás: 90 %

A támogatás összege: 272.720.663 Ft

A projekt keretében vállalt saját erő összege: 30.302.296 Ft

A megvalósítás időszaka: Kezdet: 2013. 06. 12.,
Befejezés: 2014. 01. 11.

Projektmenedzsment tagjai:

Belső projektmenedzsment szervezet:
• Veczánné Repka Jolán, projektmenedzser,
• Mikléné Lőrincz Csilla, pénzügyi menedzser,
• Galántháné Batizi Helga, műszaki munkatárs
• Gondos Anna, projektasszisztens

Külső projektmenedzsment szervezet:
• ÉRF Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Zrt.

A projektmenedzser elérhetőségei / információ kérése: 42/524-524/ 189

A projekt rövid bemutatása:
Városunk és lakossága évtizedek óta küzd a csapadékvíz elvezető rendszer hiányosságai következtében fellépő elöntésekkel, ami mindennapi problémát jelent az érintett helyszíneken élő lakosságnak. Ennek enyhítésére szolgál a Bujtosi Városligetben a Városi I-es bel- és csapadékvíz elvezető csatorna és Sóstógyógyfürdőn az Igrice csatorna kapacitásbővítése. A projekt megvalósítása csökkenti a belvizes területek előfordulását Nyíregyházán.

A projekt részletes bemutatása:
Városunk és lakossága évtizedek óta küzd a csapadékvíz elvezető rendszer hiányosságai következtében fellépő elöntésekkel, ami mindennapi problémát jelent az érintett helyszíneken élő lakosságnak. A városban megvalósított fejlesztések jelentősen megnövelték a burkolt felületek arányát, ami az egyre intenzívebbé váló esőzések miatt a lefolyások mennyiségét is jelentősen megnövelték. A nagyobb lefolyási tényező nagyobb mértékadó csapadék vízhozamot eredményezett és eredményez jelenleg is, elsősorban a főgyűjtőkön, úgy mint a Városi I. csatornán illetve az Igrice csatornán is.

A tervezett beavatkozások:
1. A város fő befogadójának, a Városi I. csatorna mederbővítése az Igrice befogadótól az Ibolya utcáig;

2. A Városi I. csatorna mederbővítésének szakaszán a Bujtosi Parkban található gyalogos áteresz és teherbejáró áteresz kapacitásbővítésére egy gyalogos fahíd illetve egy keretelemes áteresz építése;

3. A Városi I. csatorna visszaduzzasztásának csökkentése érdekében a befogadó Igrice csatornán a Család utcai áteresz átépítése.

4. A Városi I. csatorna család utca alatti szakaszán található STOP-SHOP melletti áteresz átépítése;

5. Az Igrice csatornán a Sóstó Városrészben található áteresz, a Berenát utcai áteresz átépítése.
Az intézkedések eredményeként a megnövekedett vízhozamok zavartalanul elvezethetők a városi csapadékvíz-elvezető rendszer vízgyűjtő területéről.

A projekt főbb mérföldkövei:

Pályázat benyújtása                                                                   2011. 11. 30.

Támogató döntés                                                                       2012. 06. 12.

Támogatási szerződés hatályba lépése                                      2012. 12. 12.

Közbeszerzési eljárás megindítása                                            2013. 04. 16.

Kivitelezésre vonatkozó vállalkozási szerződés megkötése       2013. 06. 12.

Munkaterület átadása                                                                2013. 06. 12.
 

                                                                             

Városi cégeink