Az Eszterlánc Északi Óvoda Posta utcai telephelyének fejlesztése


 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata 8.152.921 Ft, 95%-os intenzitású, vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert a VP6-19.2.1.-67-7-21 pályázati felhívás keretében „Az Eszterlánc Északi Óvoda Posta utcai telephelyének fejlesztése” című pályázat megvalósítására. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

A pályázat keretében az Önkormányzat tulajdonában lévő Eszterlánc Északi Óvoda Posta utcai telephelyének fejlesztése valósult meg. Az óvodai nevelés biztosításához fontos a komfortos, megfelelő színvonalú környezet kialakítása, ennek érdekében vált szükségessé a tagintézmény fejlesztése.

A projekt közvetlen célja az óvodai nevelés színvonalának növelése, a gyermekek neveléséhez szükséges optimális és komfortos környezet kialakítása, mely hozzájárul az itt nevelkedő gyermekek megfelelő testi, lelki és szociális fejlődéséhez, ugyanis a kisgyermekkori fejlődés szempontjából a megfelelő nevelési környezet kiemelt fontosságú.

A fejlesztés eredményeként megújításra került az Eszterlánc Északi Óvoda Posta utcai telephelye, ezen belül bútorok, illetve eszközök beszerzése, cseréje valósult meg. Az intézményben található csoportszobákban, fogadó helyiségekben, valamint a nevelői szobában a belső bútorzat cseréjére, ezen kívül tárolásra, illetve a gyermekek fejlesztéséhez, neveléséhez szükséges eszközök beszerzésére került sor.

Városi cégeink