HU0013


 A projekt regisztrációs száma és címe: HU0013/NA/26 „Nyíregyháza–Beregszász gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítése” 

A konstrukció címe és száma: HU0013/NA/2005-1/PA-9  EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus által támogatott „Határon átnyúló együttműködés fejlesztése a magyar-ukrán határtérségben”

A projekt összköltsége: 14.890.000 Ft

Támogatási intenzitás: 90%

A támogatás költsége: 13.401.000 Ft

Saját erő: 1.489.000 Ft

A megvalósítás időszaka: 2009. március 11–2010. március 10.
Projektmenedzsment tagjai: Ujhelyi Rita (projektmenedzser)
Véghné Sinkovicz Ágnes (külügyi szakértő)
Nagy Enikő (pénzügyi szakértő)

A projektmenedzser elérhetőségei / információ kérése: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.,
Városfejlesztési iroda, 151. szoba
E-mail: ujhelyirita@gmail.com 
Telefon: 06-42/524-524/106

A projekt rövid bemutatása: Az önkormányzat a már meglévő több éves kapcsolatára és partnervárosi tapasztalataira építve készítette el pályázatát. A projekt keretén belül Nyíregyháza és Beregszász közös gazdaságfejlesztési együttműködésének erősítését tervezi gazdasági szakemberekkel, üzletember-találkozóval egybekötött tapasztalatcserével, valamint közös, a két városra kiterjedő befektetési lehetőségeket bemutató kiadvánnyal, és 1-1 rövid filmmel. A rendezvényeket mindkét esetben projektegyeztetés előzné meg, a projekt gördülékeny lebonyolításához. 

A projekt részletes bemutatása: A projekt ütemezése szerint a második negyedévben (június-július-augusztus) tervezzük az első üzletember-találkozót Nyíregyházán. Mindkét városból (Beregszászról 20 fő, Nyíregyházáról 30 fő) meghívnak gazdasági szakembereket, üzletembereket és vállalkozókat egyaránt. A tervezett program szerint, délelőtt egy Nyíregyházát, gazdasági jellemzőit, befektetési lehetőségeit, fejlesztési terveit bemutató előadássorozatra kerülne sor, majd ebéd és kötetlen beszélgetések teszik lehetővé az ismerkedést. Ezt követően az ukrán szakemberek megtekintik a nyíregyházi Ipari Parkot, és más iparterületeket, nagyobb beruházásokat. 

A harmadik negyedévben (szeptember-október-november) a projektmenedzsment és a pályázó képviselői látogatnak el Beregszászra, az üzletembertalálkozó előkészítése céljából. A konferenciával összekötött beregszászi találkozón részt vevő magyar gazdasági szakemberek (20 fő) és üzletemberek, vállalkozók szintén tájékoztatót kapnának a városról, annak gazdaságáról, befektetési lehetőségeiről, és megismerkednének a helyi üzletemberekkel (30 fő). A rendezvény programja a nyíregyházi programhoz hasonlóan történne.

A negyedik negyedévben (december-január-február) a két találkozó ismereteit felhasználva a két városról egy, három nyelven kiadásra kerülő, közös kiadvány szerkesztését kezdjük meg. Ennek tartalma a városok földrajzi elhelyezkedése, elérhetősége, a régióban betöltött szerepe, gazdasági helyzetkép, társadalmi jellemzők, a város fejlesztési programjainak bemutatása. A kiadvány teljes anyagát CD adathordozón is meg kívánjuk jelentetni.
A városok szélesebb körben való megismertetésének céljából 1-1 rövidfilmet is készíttetünk, amit a helyi, regionális tévéadók is bemutatnak, valamint DVD adathordozón is terjeszteni kívánjuk.
A projekt zárásaként Nyíregyházán magyar és ukrán részvétellel egy közös rendezvényt tervezünk, ahol bemutatásra kerülne a kiadvány és a film. Erre meghívnánk a pályázó és a partnerszervezet, továbbá gazdasági szervezetek és a sajtó képviselőit (40 fő).

Jelentősebb mérföldkövek:

 • 2008. szeptember 5. A pályázat benyújtása
 • 2009. február 4. Támogatás megítélésének napja
 • 2009. március 11. – Támogatási szerződés aláírása
 • 2009. április 8. Első projektegyeztetés Nyíregyházán
 • 2009. június 17. Első konferenciával egybekötött üzletember-találkozó Nyíregyházán
 • 2009. szeptember 16. Második projektegyeztetés Beregszászon
 • 2009. október 21. Második konferenciával egybekötött üzletember-találkozó Beregszászon
 • 2010. február 11. Zárókonferencia Nyíregyházán, háromnyelvű kisfilmek és kiadványok bemutatása
 • 2010. március 11. A projekt zárása
   
 • Nyertes kivitelezők:
  Kiadvány készítése: Gprint Iroda
  Kisfilm készítése: Z. Pintye Zsolt
  Konferencia megszervezése: Megakom Kft.
  Számítástechnikai eszközök beszerzése: Digit System Számítástechnika

Városi cégeink