Volt egyszer egy iskola – A Nyíregyházi Tanítóképzésért Alapítvány könyvbemutatója

Volt egyszer egy iskola – A Nyíregyházi Tanítóképzésért Alapítvány könyvbemutatója
A Leánykálvineum Református Tanítóképző alapításának 90. évfordulója emlékére szervezett emlékülést a Nyíregyházi Tanítóképzésért Alapítvány.

Négy nyugdíjas pedagógus, az egykori Leánykálvineum növendékei hozták létre 2000-ben az Alapítványt. Egyrészt emléket kívántak állítani ennek a legendás iskolának, de a nyíregyházi tanítóképzést is támogatni akarták ezzel.

Ahogy Dr. Jenei Teréz intézetigazgató, a Nyíregyházi Tanítóképzésért Alapítvány kuratóriumi elnöke fogalmaz:

Az Alapítványnak kettős célja van. Egyrészt szakmai rendezvények, konferenciák szervezésével segíti azt, hogy a leendő tanítók minél szélesebb körű tudáshoz jussanak, másrészt jutalmazza az arra érdemes tanító szakos hallgatókat, ösztöndíjat biztosít, amelyet pályázat útján lehet elérni.

Az ösztöndíj mellett minden évben Tanítói Díjat is adományoz a kiváló eredményt elért fiataloknak az Alapítvány.

Sokat tanulhatnak abból, ami a múltban történt. Éppen ez volt a cél Hadházy Lajos könyvének megjelentetésével. A gyakorlati képzés terén olyan módszertani eszközöket, lehetőségeket lehet átmenteni, melyekre napjainkban is nagy szükség van – és ezt nem csak a legendás pedagógus fia, hanem a mai tanítók is így gondolják.

Kisgyerek voltam, mert 4-5 éves koromban elvitt a szülői páros engem a Leánykálvineum rendezvényeire. Aztán 45 év múlva, amikor édesapám leült az írógép mellé, kérdeztem, hogy mivel foglalkozik, akkor azt mondta, hogy kapott egy felkérést Margócsy tanár úrtól, és elkészíti a Kálvineum történetét. Ő nagyon sok mindenre emlékezett, egy nagyon jó emlékező tehetségű ember volt. Amikor aztán mentem a családi házba, mindig kopogott az írógép.

- így emlékezett vissza kötet születésére a szerző fia, Dr. Hadházy Tibor, ny. főiskolai tanár.

Az egykori Tanítóképző néhai tanára, Hadházy Lajos kéziratát több évtizednyi pihenő után lábjegyzetekkel szerkesztették kötetbe, és mutatták be a mai oktatók és hallgatók előtt. Példaként szolgál jó néhány régi hagyomány. Már akkoriban foglalkozott a tantestület pl. a differenciált oktatás lehetőségével, de említésre méltó, hogy a képzés mellett nagy hangsúlyt kapott a nevelés is.

Mind a mai napig őrzi a tanítóképzés azt a tradíciót, hogy a gyakorlati és az elméleti képzés párhuzamosan zajlik. Nem úgy, mint a tanárképzésben, ahol döntően a képzés vége felé jön a gyakorlat. Nálunk a második félévtől a hallgatók rendszeresen ott vannak a gyakorlóterepen, az iskolában, és fokozatosan sajátítják el a szakmát.

- nyilatkozta Dr. Jenei Teréz.

Nem elméletben, a gyakorlatban tanulják meg azt, hogyan kell bánni a gyerekekkel. Példaszerű volt az a családias légkör is, mely oktatók és diákok között fennállt az egykori intézetben.

Az alapítvány legközelebbi eseménye a Tanítói Díj átadása, melyre általában a diplomaosztó ünnepségen szokott sor kerülni.