Virágvasárnap a nagyhét ünnepélyes megnyitása – Nagyheti online liturgiarend

Virágvasárnap a nagyhét ünnepélyes megnyitása – Nagyheti online liturgiarend

Virágvasárnap a bűnbánatot jelentő nagyböjti időszak utolsó vasárnapja és egyben a Nagyhét kezdete. Ezen a vasárnapon Jézus Jeruzsálembe történő bevonulásáról emlékezik meg a Katolikus Egyház.

Hagyományosan virágvasárnapi ünnepi szentmise a jeruzsálemi bevonulásra emlékeztető körmenettel kezdődik. A templom előtt összegyűlt hívek pálmaágakkal vagy barkákkal köszöntik a templomba bevonuló papot és kíséretét. Mindezen cselekedet emlékezete annak, ahogy egykor a jeruzsálemi tömegből sokan Jézust meglátva leterítették ruháikat, mások ágakat törtek a fákról, s eléje szórva ezt kiáltották: „Hozsanna Dávid fiának! Áldott, ki az Úr nevében jön! Hozsanna a magasságban!” (Mt 21, 8). 2000 évvel ezelőtt a jeruzsálemi nép Dávid fiaként üdvözölte Krisztust a próféták jövendölése szerint, azaz hogy a Messiás Dávid családból származik.

Sajnálatos módon az idei évben, tekintettel a járványveszélyre, templomainkban körmenetre nem kerülhet sor, és hasonlóan az elmúlt napokhoz, a hívek fizikailag nem, csak lélekben és imádságban tudnak belekapcsolódni a szentmisébe. Ez a leegyszerűsített, ünnepélyességétől megfosztott liturgikus keret ebben az esztendőben jobban tükrözi az ünnepnek liturgiánkban meghonosodott másik elnevezését, azt, hogy ez az Úr szenvedésének vasárnapja.

Mert virágvasárnap a liturgia olvasmányai már Krisztus szenvedéstörténetét tárják elénk. Az olvasmány, Izajás próféta könyvéből a megjövendölt Messiásról szól (Iz 50,4–7), a szentlecke Szent Pál apostolnak a Filippiekhez írt leveléből Krisztus kenózisát (önkiüresítését), az Atyának való engedelmességet és kereszthalálát mondja el. Az evangéliumi szakasz pedig Jézus kínszenvedését tárja elénk Szent Máté evangélista szerint (Mt 26,14–27,66).

A virágvasárnappal kezdődő nagyhét az egyházi év leggazdagabb időszaka. Az Egyház kifejezi hitét, miszerint a dicsőséges bevonulás kezdete annak az eseménysornak, amely Jézus szenvedésével és halálával folytatódik, majd feltámadásával teljesedik be elhozva számunkra a megváltást, amely minden hívőben az örök élet reményét táplálja.

 

Nagyheti szertartások a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében

A szertartásokat a debreceni Szent Anna székesegyházban bemutatja Palánki Ferenc debrecen-nyíregyházi megyéspüspök.

Zenei szolgálatot végzi, Dobos Mihály kántor, karnagy.

Virágvasárnap

Április 5-én, vasárnap 11.30 órakor szentmise. Élőben közvetíti a Debrecen Televízió, a dehir.hu: http://dehir.hu/dtv , a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye youtube oldala: https://www.youtube.com/watch?v=93oved0KaeU és facebook oldala: https://www.facebook.com/dnyem/

Nagycsütörtök

Április 9-én 18 órakor szentmise, az utolsó vacsora emlékezete. Élőben közvetíti a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye facebook oldala: https://www.facebook.com/dnyem/

Nagypéntek

Április 10-én, pénteken 15 órakor a keresztúti ájtatosságot végzik: dr. Krakomperger Zoltán, a székesegyház plébánosa és Markovics Balázs káplán, közreműködik: Dobos Mihály kántor, karnagy. A keresztút élőben követhető a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye facebook oldalán: https://www.facebook.com/dnyem/

Április 10-én, pénteken 18 órakor az Úr szenvedésének ünneplése – élőben követhető a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye facebook oldalán: https://www.facebook.com/dnyem/

Nagyszombat

Április 11-én, szombaton 19 órakor húsvét vigíliája. Élőben közvetíti a Debrecen Televízió, a dehir.hu: http://dehir.hu/dtv , a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye youtube oldala: https://www.youtube.com/watch?v=93oved0KaeU és facebook oldala: https://www.facebook.com/dnyem/

Húsvétvasárnap

Az április 12-én, vasárnap a 11.30 órakor ünnepi szentmise. Élőben közvetíti a Debrecen Televízió, a dehir.hu: http://dehir.hu/dtv , a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye youtube oldala: https://www.youtube.com/watch?v=93oved0KaeU és facebook oldala: https://www.facebook.com/dnyem/

Húsvéthétfő

Április 13-án, hétfőn délelőtt 10 órakor Krakomperger Zoltán plébános mutat be szentmisét. élőben követhető a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye facebook oldalán: https://www.facebook.com/dnyem/

 

Forrás: Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye