Vigyázzunk a méhekre! - Ebben az időszakban kiemelten fontos a méhek védelme!

Vigyázzunk a méhekre! - Ebben az időszakban kiemelten fontos a méhek védelme!
Vigyázzunk a méhekre!

Nagy tömegben virágzanak a növények (repce, gyümölcsfák, árvacsalán, pongyola-pitypang), így ebben az időszakban kiemelten fontos a méhek védelme. Nagyon fontos emellett a szakszerű és szabályszerű permetezés, mivel méhpusztulás esetén súlyos kártérítési felelőssége keletkezhet a gazdálkodónak.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal növényvédelmi felügyelői kiemelt figyelmet fordítanak a méhekre kockázatos növényvédő szerek felhasználásának ellenőrzésére. A virágzó növények (kultúrnövény, virágzó gyom, mézharmatot termelő növény, melyet a méhek látogathatnak) növényvédő szeres kezelésekor a méhek védelmét biztosító technológiát kell alkalmazni, melyet az adott készítmény engedélyokirata pontosan tartalmaz.

Felhívjuk a gazdálkodók figyelmét a méhvédelemre vonatkozó 43/2010. (IV. 23.) FVM rendelet 15. § betartására, mely szerint:

  A gazdasági növények kezelése a virágbimbó feslésétől a virágszirmok lehullásáig terjedő időszakban (virágzásban) méhekre kifejezetten veszélyes vagy kifejezetten kockázatos növényvédő szerrel tilos. A tilalom a virágzás idején kívül is érvényes, ha a táblát, vagy annak környékét tömegesen virágzó, mézelő növények borítják, vagy ha a gazdasági növényt a méhek egyéb okból látogatják.

  A gazdasági növényt a virágzása vagy a fenti bekezdésben foglaltak időtartama alatt valamely károsító ellen nem jelölésköteles vagy méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos minősítésű növényvédő szerrel lehet kezelni.

  Méhekre mérsékelten veszélyes vagy mérsékelten kockázatos minősítésű növényvédő szer kijuttatása – amennyiben ezt a növényvédő szer engedélyokirata lehetővé teszi – kizárólag a házi méhek napi aktív repülésének befejezését követően, legkorábban a csillagászati naplemente előtt egy órával kezdhető meg és legkésőbb 23 óráig tarthat.

   A növényvédő szerrel végzett növényvédelmi munka következményeként vélelmezett méhelhullást a méhész az észlelést követően haladéktalanul köteles bejelenteni az elhullás helye szerint illetékes megyei kormányhivatalhoz.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a szabályok megszegése veszélyt jelent a méhekre, így az eljárás megindítását és növényvédelmi bírság kiszabását vonja maga után. Az ellenőrzés során tapasztalt pozitív mintavétel esetén a teljes termés megsemmisítését is elrendelhetik.

 

A méhészek kötelezettsége az önkormányzat jegyzője felé bejelenteni a méhkaptárak elhelyezését az adott településen. Amennyiben a méhész nem saját földterületén helyezi le a kaptárait, mellékelnie kell a terület tulajdonosának lerakáshoz való hozzájárulását is.

Kérünk minden gazdálkodót és méhészt, fokozottan figyeljenek a szabályok betartására!

További információk és a korlátozás alá eső növényvédő szerek tételes listája elérhető a kormányhivatal weboldalán:

http://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/hirek/felhivas-vigyazzunk-a-mehekre

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal