Van, aki 11 éve tartozik vízszámlával - A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. keresi a megoldást

Van, aki 11 éve tartozik vízszámlával - A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. keresi a megoldást
Van, aki 11 éve tartozik vízszámlával - A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. keresi a megoldást

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. 91 településen biztosítja a víziközmű-szolgáltatást, közel 154 ezer felhasználói kapcsolattal rendelkeznek, ebből a lakossági felhasználók száma 144 ezer. Mint minden szolgáltató, így cégük is küzd a jogos követelés behajtásával. Tapasztalatuk szerint a felhasználók 80 százaléka határidőben, további 10 százalék késve, de önként, 30–60 napos késedelemmel fizeti ki a víz- és csatornadíjszámlát. Az adósok száma havonta 15–17 ezer között változik, így a határidőn túli követelésük az alaptevékenységük árbevételének 4 százaléka, mely 300–350 millió forint – kaptuk a tájékoztatást a társaságtól.

A lakossági felhasználók körében, a 100 ezer forint feletti adósok száma 1000–1300 háztartás. A nem lakossági felhasználók adóssága 25–30 millió forint, mely nagyrészt az önkormányzatok által ki nem fizetett díjból adódik. A 100 ezer forint feletti adósok száma 170.

Másfél millióval tartozik

Nyíregyházán most mintegy 4300 adós, közel 52 millió forint hátralékot halmozott fel, az egy adósra jutó követelés 12 ezer forint. Kiemelt figyelmet fordítanak a Huszár lakótelepeken élő felhasználókra, itt az önkormányzati bérlakásban élő felhasználók (128 bérlemény) tartozása 13 millió forint. A legnagyobb adósságot felhalmozó felhasználó tartozása 1 579 ezer forint, a legkisebb tartozás pár ezer forint, a legrégebbi pedig 2009. 10. havi. A követelés nagysága – a nem fizetés mellett – abból is adódik, hogy a bérlők az ingatlan karbantartására nem fordítanak gondot, egy-egy tartozás (mely lehet több százezer forint) a vízelfolyás miatt keletkezett, keletkezik.

A megoldást keresik

A követelések beszedése érdekében első alkalommal a számlán értesítik a felhasználót az adósságáról, majd fizetési felszólítást küldenek, melyben felhívják az adós figyelmét arra, hogy tartozását akár részletfizetési kedvezmény igénybevételével is rendezheti. – A továbbra sem fizető adósok esetében mellékmérős felhasználási helyen (társasházi lakások) a mellékszolgáltatási szerződés felmondását kezdeményezzük, bekötési mérős felhasználási helyek (kertes házak) esetében korlátozási értesítőt küldünk. Ebben meghatározzuk azt az öt napot, amikor munkatársunk felkeresi a felhasználási helyet a korlátozás elvégzése miatt, mely intézkedés alól a védendő felhasználók sem mentesülnek. Részükre – a jogszabályok alapján – mindössze egy évben egy alkalommal eljárás- és kamatmentes részletfizetési lehetőséget biztosítunk. Szorosan együttműködünk az önkormányzatokkal, akiknek lehetőségük van arra, hogy szociális támogatást nyújtsanak, azonban a rászoruló felhasználók száma sokkal több mint akik részére a víz- és csatornadíj rendezésére támogatás érkezik. Nyíregyháza településen a támogatásban részesülő felhasználók száma átlagosan (ez havonta változik) 30 felhasználó – áll az általuk küldött közleményben.

Nem céljuk a korlátozás

Mint írják: társaságuknak továbbra sem a korlátozás a célja, ezért is ajánlják fel a részletfizetés és az előre fizetős vízmérők igénylésének és beépítésének lehetőségét. Amennyiben a felhasználó részéről semmilyen együttműködés nem történik a tartozás rendezésére, a jogi eljárást elindítják, mely jelentősen, tovább növeli az adósságot, tekintettel arra, hogy ennek költségét is a felhasználónak kell megfizetni.

Empatikus kezelés, együttműködés

– Társaságunk a víziközmű szolgáltatásáról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendeletnek eleget téve, több felszólítás után teheti és teszi csak meg a korlátozó, illetve jogi intézkedést. A részletfizetési kérelmeket minden esetben empatikusan kezeljük, azonban a be nem tartott megállapodások esetében a szükséges korlátozó intézkedéseket megtesszük. A követeléskezelés egyik eszközeként minden adós részére felkínáljuk az előre fizetős mérő beszerelésének lehetőségét. Tekintettel arra, hogy ennek beépítése a szolgáltatás korlátozásának egy módja, csak a felhasználóval létrejött, erről szóló megállapodás megkötésével történhet meg a beépítés, így a szoros együttműködés nagyon hangsúlyos. Az előre fizetős vízmérőt abban az esetben érdemes alkalmazni, ha az adós több időszak számláival tartozik, de adóssága még kezelhető, és a további tartozás keletkezése megelőzhető – írja a NYÍRSÉGVÍZ Zrt.