Toldi András és Sziklai László vehetett át díjat a Városi Közgyűlésen

Toldi András és Sziklai László vehetett át díjat a Városi Közgyűlésen
Méltatások a Városi Közgyűlésen.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyíregyháza Város Közbiztonságáért Sztárek Ferenc díjat Toldi András tűzoltó alezredes részére adományozta.

Toldi András közel két évtizede a Nyíregyházi Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság állományának tagja. Hivatásos tűzoltói pályafutását beosztott tűzoltóként kezdte. Előbb gépjárművezetői beosztásba került, majd a felsőfokú tűzoltó szakképesítés megszerzését követően alparancsnoki beosztást látott el. 2012. decemberétől a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság parancsnoka. Az a folyamat, melyen végighaladva elérte az egyre jelentősebb beosztásokat kiemelkedő szakmai és emberi vonásait erősítették. Munkáját felelősségteljesen Nyíregyháza térsége tűzvédelmével, az itt élő lakosság magas szintű biztonságának megteremtésével végzi. Az eltelt szolgálati idő alatt több jelentős tűzeset, természeti katasztrófa helyszínén állt helyt hősiesen. Minden körülmények között nagy hangsúlyt fektet a bajtársi szellem elmélyítésére és a fiatal pályakezdő kollégák tanítására, fejlesztésére.

Személyiségét a szakmai elkötelezettség, a hivatástudat és a fejlődés folyamatos igénye jellemzi. Olyan vezető, aki a szervezeti struktúrát jól átlátva, a célokkal azonosulva pozitív változásokat vezetett be a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság életébe. A szakmai felügyelete alá tartozó önkormányzati, önkéntes és létesítményi tűzoltóságok vezetőivel az állomány tagjaival  őszinte, felelősségteljes együttműködő kapcsolatot épített ki.

Magas szintű szakmai tudásával, kiemelkedő teljesítményével, fegyelmezett, áldozatkész munkájával, méltán érdemelte ki parancsnokai és a kollégái tiszteletét és elismerését.

 

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése a Nyíregyháza Város Sportjáért Kovács (Bütyök) József díjat Sziklai László részére adományozta.

Sziklai László a Nyíregyházi Vasas Sport Club elnök-helyettese, városunk szülötte. 22 éves kora óta aktív tagja Nyíregyháza sportéletének. Az azóta eltelt több évtized alatt a háttérből segítette lelkiismeretes munkájával sportolóinkat országos, illetve nemzetközi sikereinek elérésében. A kezdetektől zökkenőmentesen kapcsolódott be a város egyesületeinek és sportági szövetségeinek életébe. Munkáját 1983-tól az NYVSSC-ben végezte. Legfontosabb feladatának az utánpótlás folyamatosságát tartotta. Fontos volt számára, a sportolók részére a minél jobb körülmények kialakítása a tanulás és a sportolás összhangjának megteremtése érdekében. Emberi kapcsolatait a kölcsönös megbecsülés és odafigyelés jellemzi, aktív közösségi életet él. Egész tevékenységét a sportoló-központú felfogás jellemezte és jellemzi. Munkáját kiváló szakmai felkészültséggel látja el, lelkesedése, ambíciója az évtizedek alatt is mindig töretlennek bizonyult. Munkájából adódóan kiemelkedő szerepe volt pl. a Városi stadion fejlesztésében…  Feladatát magas színvonalon, felelősséggel és hivatástudattal végzi. Nagyszerű edzőként és szakmailag jól felkészült sportszervezőként is helytállt és öregbítette Nyíregyháza hírnevét felelősségteljes, lelkiismeretes tevékenységével.