Több mint harminc szociális munkás segíti a pedagógusok munkáját a Nyíregyházi Járásban

Több mint harminc szociális munkás segíti a pedagógusok munkáját a Nyíregyházi Járásban

A jelenleg is hatályos gyermekvédelmi törvény értelmében dolgoznak óvodákban, általános és középiskolákban, kollégiumokban a szakemberek. A Család- és Gyermekjóléti Központ 31 szociális munkás foglalkoztatásával szervezte meg a Nyíregyházi Járásban a hálózatot.

Kovácsné Kecsmár Tímea szociális segítő így részletezi munkájukat:

Az oktatási intézményben segítik a pedagógusokat, támogatják a szülőket, illetve a gyerekeket. Gyermekvédelmi feladatokat látnak el, prevenciós munkát végeznek. Ennek az iskolai szolgáltatásnak az a hosszútávú célja, hogy a hátrányos helyzetű gyerekeknek javuljanak a körülmélnyei, a korai iskolaelhagyás csökkenjen, illetve a jelzőrendszer tartósabban és szorosabban kiépüljön.

Egy szakember ezer gyerekre figyel, és több iskolában is megjelenik a hét négy napján, majd jogi, illetve hivatali ügyekben konzultál és intézkedik a Központ támogatásával.

Ákli Istvánné, a Gárdonyi Géza Általános Iskola tagintézményvezetője szerint:

Az iskolai szociális segítők óriási űrt töltenek be, hiszen 2011-ben a gyermekvédelmi felelős munkakör megszűnt az oktatási intézményekben, ezért ez a feladat mind az osztályfőnökökre hárult. Az osztályfőnöki tennivalók között ez természetesen igen nagy súllyal jelenik meg, ami nagy pontosságot és jogszabályismeretet igényel.

Sor kerülhet esetmegbeszélésre, de különböző jellemzések elkészítésében is segítséget nyújtanak a szociális munkások. Támogatást, megerősítést adnak az iskolai döntésekhez, és bizalommal fordulhatnak hozzájuk mind a szülők, mind a gyerekek. Támogatják a diákokat a személyiségfejlesztésben, de az erőszakmentes kommunikáció kiépítésében is.

Konzultációs lehetőséget biztosítanak a gyermekvédelmi problémák megoldásában, tanácsokkal látnak el minket, illetve a szülőket és a diákokat is. Az esetleges mulasztások visszaszorításában javaslatokat tesznek és külső támogatóként, segítőként, az esetleg fellépő magatartási problémák megoldásában is számíthatunk rájuk.

– fogalmazott az elsős osztályfőnök, Kóborné Kósa Andrea.

Prevenciós, egészségügyi, életmód és sport eseményeket, családi napot, pályaorientációs programokat, érzékenyítő tréninget szervez például a Gárdonyi Iskola segítője, de színjátszó kör is működik az intézményben.


Matyasovszki Edit