Tantárgyraktár segíti a múlt értékeinek átadását

Tantárgyraktár segíti a múlt értékeinek átadását

A Jósa András Múzeum iskolabarát szemléletét segíti az a Tantárgyraktár, amely lehetővé teszi, hogy óvodás és iskolás gyerekek rendhagyó múzeumi órák keretein belül ismerkedjenek meg múltjukkal, a jelen kor technikai eszközeinek igénybevételével. Több mint 82 millió forintos uniós forrásból, a múzeum tulajdonában és szomszédjában lévő lakóházból energiahatékony, környezetbarát és innovatív megoldások felhasználásával, az oktatási-nevelési funkcióknak megfelelő oktatótermeket és raktárrészeket alakítottak ki. A közel 80 négyzetméteres, 70 fő befogadására alkalmas bemutatóraktárban olyan gyűjteményi anyagot tettek közzé a Jósa András Múzeum munkatársai, amelyet eddigi kiállításaik során még nem láthatott a közönség. Ezek a képzőművészeti, iparművészeti, irodalom- és helytörténeti gyűjtemények darabjai az oktatás hatékonyságát segítik elő.

KREATÍV KUCKÓT IS KIALAKÍTOTTAK

A bemutatóraktár mellett 30 iskolás egyidejű foglalkoztatására alkalmas Kreatív Tanműhely, 15 óvodás gyermek nevelését biztosító Kreatív Kuckó és 5 fő fejlődését támogató Kreatív Stúdió összesen 50 négyzetméteren szolgálja az oktató- és nevelőmunkát.

INFORMÁCIÓSZERZÉS: JÁTÉKOS FORMÁBAN

Dr. Bene János, a Jósa András Múzeum igazgatója a Tantárgyraktár átadóünnepségén azt mondta, a múzeum birtokában lévő új terek elősegítik a megye és a város óvodásainak, iskolásainak intézményen kívüli oktatását, nevelését. Az igazgató kifejtette, egy múzeumnak nem csupán annyi a dolga, hogy a föld mélyéről a felszínre hozza, restaurálja és a közönség elé tárja a múlt kincseit, hanem az is, hogy aktívan részt vegyen a felnövekvő generációk tudásának fejlesztésében. Az új helyiségek olyan lehetőségeket teremtenek szakembereiknek, hogy tudásukat még hatékonyabban tudják átadni a foglalkozásokon részt vevő gyerekeknek, akik így játékos, interaktív formában ismerkedhetnek meg többek között a megye és Nyíregyháza tárgyi emlékeivel, történetével.

VIRTUÁLIS PONTOK A KULTURÁLIS FELLEGVÁRBAN

A Jósa András Múzeum új létesítményében 6 virtuális pontot is kialakítottak, ahol játékos tanulás segíti elő a helyi, egyedi, digitalizált kulturális örökségi értékekhez való hozzáférést. Az intézmény három évvel ezelőtt került Nyíregyháza fenntartásába, azóta megyei központként irányítja a megye valamennyi múzeumának szakmai munkáját. A több pilléren álló Jósa András Múzeum új termei az intézmény oktatási-képzési szerepét is erősítik. Dr. Ulrich Attila, Nyíregyháza Megyei Jogú Város alpolgármestere az átadóünnepségen kitért a „játszva tanulás” pedagógiai hatékonyságára is. Azt mondta, bizonyítottan jó dolog, ha a gyerekek játék közben szereznek új ismereteket a múltjukról. Hozzátette, a Jósa András Múzeum olyan kereteket biztosít a kicsiknek, hogy az intézmény falai között egyszerre kínálja a múlt és a jelen értékeit, egy helyen, modern eszközök segítségével oktatja értékes dolgokra a gyerekeket.

SZÜKSÉGES AZ ELŐZETES BEJELENTKEZÉS!

A rendhagyó múzeumi órákra előzetes bejelentkezés alapján fogadják az iskolás és óvodás csoportokat az intézmény múzeumpedagógusai, ahol a Nemzeti Alaptanterv műveltségi területeihez kapcsolódó tantárgyak ismeretanyagát illusztrálják és bővítik. Az előzetes igényeket a 06-42/315-722-es telefonszámon fogadják a Jósa András Múzeum dolgozói.

Mikita Eszter