Tájékoztatás a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek nyári gyermekétkeztetésének igénybevételéről

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata tájékoztatja a Tisztelt Szülőt/Törvényes képviselőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a alapján a gyermek lakóhelye vagy, ha a gyermek életvitelszerűen a bejelentett tartózkodási helyén lakik, a tartózkodási helye szerinti települési önkormányzat a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére a déli meleg főétkezést a hátrányos, halmozottan hátrányos gyermek részére ingyenesen biztosítja.

Az ingyenes szünidei étkezés a nyári szünetben:

  1. a bölcsődében, mini bölcsődében bölcsődei ellátásban, óvodai nevelésben részesülő gyermekek számára a bölcsődei ellátást nyújtó intézmény és az óvoda zárva tartásának időtartama alatt valamennyi munkanapon,
  2. az a) pont alá nem tartozó gyermekek számára a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb a nyári szünet időtartamára eső valamennyi munkanapon keresztül (2024. június 24. napjától 2024. augusztus 30. napjáig) vehető igénybe,

azok számára, akik az Önkormányzat által kiküldött nyilatkozatot visszajuttatták vagy a nyári szünet időtartama alatt visszajuttatják a Polgármesteri Hivatal Szociális és Köznevelési Osztályához.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata a nyári szünet időtartama alatt az étkeztetést házhozszállítással biztosítja az arra jogosultak számára. Hétköznap 10.00-14.00 óra között az ételeket lefóliázott, csomagolt dobozban kapják meg a gyerekek.

Felhívják azonban a szülő/törvényes képviselő figyelmét, amennyiben nem kívánja az ingyenes szünidei gyermekétkeztetést igénybe venni, arról szíveskedjen Hatóságomat a 42/524-589-es telefonszámon mihamarabb tájékoztatni. Továbbá, ha a gyermek más településen történő táborozása, illetve egyéb okból történő akadályoztatása esetén az étkezést nem tudja igénybe venni, azt szíveskedjen annak megkezdése előtt 3 nappal a Nyíregyházi Család- és Gyermekjóléti Központ (4400 Nyíregyháza, Körte utca 41/A.) felé jelezni az alábbi telefonszámon: 42/401-652

Tájékoztatják hogy az ingyenes szünidei gyermekétkeztetés a gyermek 18. életéve betöltéséig vehető igénybe. Amennyiben gyermeke 18. életévét a szünidei étkeztetés ideje alatt tölti be, az ellátásra a 18. életévének betöltése után nem jogosult.

Forrás: Tóthné Csatlós Ildiks, osztályvezető