Tájékoztatás közterületek átnevezéséről

Tájékoztatom a nyíregyházi városlakókat, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlése 2015. március 26-ai ülésén Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 14. §-ában foglalt rendelkezések alapján – amely szerint közterület, illetve közintézmény nem viselheti olyan személy nevét, aki a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerek megalapozásában, kiépítésében vagy fenntartásában részt vett, vagy olyan kifejezést vagy olyan szervezet nevét, amely a XX. századi önkényuralmi politikai rendszerre közvetlenül utal – a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását figyelembe véve az alábbi közterületek elnevezését változtatta meg:

 

Közterület régi neve: Közterület új neve:
Alpári Gyula utca Háromszék utca
Császy László utca Galánta utca
Darvas József utca Geduly Henrik utca
Károlyi Mihály utca Vandlik Márton utca
Mosolygó Antal utca Meskó Pál utca
Pálfi Ernő utca Bencs László utca
Rajk László utca Nyitra utca
Ságvári Endre utca Zágráb utca
Sziklai Sándor utca Csáktornya utca
Úttörő utca Templom utca
Zalka Máté utca Czuczor Gergely utca

Egyidejűleg a Közgyűlés döntött a Vöröscsillagtanya elnevezés törléséről is, azzal, hogy a Vöröscsillagtanya elnevezéssel érintett ingatlanok Csillagfény utcára szóló házszámozást fognak kapni.

Az utcanevek vonatkozásában egyeztettünk a Nyíregyházi Városvédő Egyesülettel és figyelembe vettük, illetve felhasználtuk javaslataikat az új utcák elnevezésénél. Arra törekedtünk, hogy lehetőség szerint a környéken már meglévő utcanevekhez, illetve az adott városrészhez illeszkedő elnevezéseket válasszunk.
A postai irányítószámok mindegyik utca esetében változatlanok maradtak.

A közterületek átnevezése kapcsán az érintett utcák lakóinak semmilyen külön teendője nincs.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13/A. §-a szerint ugyanis közterület elnevezés miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén a címváltozásnak megfelelő személyi azonosítóról és lakcímről szóló hatósági igazolványt a címváltozás szerinti lakó vagy tartózkodási hely szerint illetékes járási hivatal hivatalból állítja ki és kézbesíti a polgár részére.

A Nyíregyházi Járási Hivatal Okmányirodája a fenti jogszabályi rendelkezésből adódóan tehát hivatalból és díjmentesen állítja ki az új cím szerinti lakcímigazolványt, amelyet postai úton fognak megkapni az érintettek.

A közszolgáltatást végző gazdasági társaságok (pl. Nyírtávhő Kft., Tigáz Zrt., E.ON Tiszántúli Áramszolgáltató Zrt., Térségi Hulladékgazdálkodási Kft.) az Önkormányzat megkeresése alapján szintén hivatalból és díjmentesen fogják átvezetni nyilvántartásaikon a lakcímváltozást.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 53. § (1) bekezdése alapján illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a cégbíróságnak, ha a változás állami vagy önkormányzati döntés alapján a cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének) más megye illetékességi területéhez való csatolására vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám változására vonatkozik.
Így e jogszabályi rendelkezés alapján az átnevezéssel érintett közterületeken székhellyel rendelkező gazdasági társaságok cégbírósági bejegyzésének módosítása is díjtalan.

A Magyar Posta Zrt. illetékes szerveit hivatalból értesítjük az érintett közterületek átnevezéséről,
így a postai küldemények kézbesítése a továbbiakban is zökkenőmentesen fog történni.

Az Önkormányzat az egyéb érintett hivatalos szerveket (pl. Földhivatal, Mentőszolgálat, Rendőrség, Tűzoltóság ) szintén értesíti a változásokról.

A Nyíregyházi Városüzemeltető és Vagyonkezelő Nonprofit Kft. a közgyűlési döntést követően megkezdi az új utcanév táblák elkészítését és kihelyezését.


A közgyűlési döntés végrehajtásában kérjük a lakosság szíves együttműködését és megértését.


Nyíregyháza, 2015. április 1.

 


Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Nyíregyháza Megyei Jogú Város címzetes főjegyzőjének hivatalos tájékoztatása letölthető formában.