Tájékoztatás a helyi iparűzési adókötelezettségek teljesítéséről veszélyhelyzetben

Tájékoztatás a helyi iparűzési adókötelezettségek teljesítéséről veszélyhelyzetben

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló Kormányrendelet szabályozza a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett adózási könnyítéseket és az ezzel összefüggő határidők módosítását.

Dr. Kása Brigitta aljegyző asszony tájékoztatja a lakosságot, hogy a járványügyi veszélyhelyzet kapcsán kialakult körülményekre is tekintettel Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzati Adóhatósága is biztosítja, hogy a Nyíregyházán működő és helyi adót fizető egyéni és társas vállalkozások a helyi iparűzési adókötelezettségeket 2020. szeptember 30-ig teljesíthessék.

Az adózók természetesen dönthetnek úgy is, hogy az érintett bevallásukat annak „eredeti", szokásos határidejéig (2020. június 2.) nyújtják be és fizetik meg az adót, és nem élnek a meghosszabbított számviteli és adózási határidő lehetőségével.

Fontos kiemelni, hogy azon adózók esetében, amelyek a bevallási kötelezettségüknek 2020. április 22-e előtt eleget tettek, ám az adófizetési kötelezettségüknek nem, de az adófizetési kötelezettség eredeti esedékessége a 2020. április 22. és szeptember 30. napja közé esik (mint például 2020. június 2-a), a Korm. rendelet szabályai alapján 2020. szeptember 30-ig kell megfizetniük az adót. Ehhez hasonlóan, a 2020. szeptember 30-ai éves adófizetési határidő vonatkozik azokra az adózókra is, amelyek a bevallásukat az eredeti esedékességet követően, de még 2020. szeptember 30-át megelőzően nyújtják be.

A fentiekből következik, hogy a helyi iparűzési adófizetési és bevallási határidő meghosszabbításra került, de 06.02-ig is teljesíthetők a kötelezettségek.

Számos adózónak már rendelkezésre állnak az adózási adatok, tehát az iparűzési adóbevallást bármikor elkészthetik és benyújthatják, számukra adóhatóságunk javasolja is június 2- ig történő beküldést, amennyiben annak elkészítésében és beküldésében közreműködő nincs akadályoztatva.

Pénzügyi területen dolgozók, könyvelők közül a veszélyhelyzetben sokan dolgoznak, dolgoztak home office-ban és ha a bevallás elkészítéséhez rendelkezésre állnak a szükséges adatok, indokolt lehet a szeptember 30-i határidő előtti bevallás benyújtása.

Adózóink az Elektronikus Önkormányzati Portálról tudják az iparűzési adóbevallást benyújtani önkormányzatunk felé: https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyitolap vagy a NAV-on keresztül. Az Elektronikus Önkormányzati Portál a nap 24 órájában biztosítja az aktuális adóegyenlegek és benyújtott adóbevallások pontos és részletes lekérdezését és az adó bankkártyás megfizetését.

 A helyi iparűzési adófizetési kötelezettséget Nyíregyháza Megyei Jogú Város iparűzési adó beszedési számlájára kell megfizetni. Számlaszám: 11744003-15402006-03540000

Kérjük adózóinkat, hogy amennyiben adófolyószámlájuk már esedékessé vált adótartozást is mutat, úgy azt mihamarabb rendezni szíveskedjenek.

Köszönjük, hogy a bevallásának benyújtásával és az adó megfizetésével segítik, hogy Nyíregyháza Megyei Jogú Város likviditása biztosított maradjon a járványügyi védekezés miatt kialakult helyzetben.