Tájékoztatás a felnőtt és gyermek háziorvosi ellátás, valamint a védőnői ellátás rendjéről
Fotó: Illusztráció

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság tájékoztatásával összeszedtük a legfontosabb információkat a védőnői ellátás, a házi gyermekorvosi ellátás és a felnőtt háziorvosi ellátás és az ügyeleti ellátás menetéről.

Az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság a mellékelt lakossági tájékoztatásokat adja a védőnői ellátás, a házi gyermekorvosi ellátás és a felnőtt háziorvosi ellátás menetéről, jelenlegi gyakorlatáról.

Lakossági tájékoztató felnőtt háziorvosi ellátásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a háziorvosi ellátás jelenlegi működéséről. A veszélyhelyzetre való tekintettel fontos kiemelni, hogy az egészségügyi ellátás szempontjából elsődlegesen a telefonos segítségkérés élvez prioritást, ezzel is csökkentve az orvos-beteg találkozások számát.

A betegek háziorvosi ellátása a következőképpen történik:

Első választandó eljárás a körzetileg illetékes vagy a korábban választott orvos telefonon történő megkeresése, amely alapján a beteg tanácsot, tájékoztatást kap a további teendőkről. Állapotának megfelelően amennyiben szükséges, úgy a gyógyszer felírást is elvégzi a háziorvos és ha az állapota igényli, akkor a további ellátásáról is gondoskodik. Gyógyszer felírás esetén nincs szükség papír alapú receptre, bármely patikában átveheti a felírt gyógyszert a beteg.

Amennyiben a háziorvos a beteg fizikális vizsgálatát és alapellátási szintű ellátását szükségesnek látja, úgy fogja javasolni a háziorvos személyes felkeresését. Ilyenkor időpontra hívja be az orvos a beteget. Amennyiben a háziorvos 65 év feletti vagy krónikus betegségben szenved, úgy kötelessége intézkedni a beteg további alapellátási szintű ellátásáról, ebben az esetben a háziorvos orvos helyettesével egyeztet. Így a vizsgálat elvégzése alól felmentett háziorvos tájékoztatást ad a betegnek, hogy hol és ki fogja megvizsgálni, ellátni.

Ha az orvos a beteg állapotát olyan fokúnak ítéli meg, úgy az Országos Mentőszolgálatot fogja értesíteni. A háziorvosi rendelés, illetve rendelkezésre állás időtartama, a háziorvos telefonos elérhetősége, a háziorvosi rendelők bejáratánál kerül kifüggesztésre.

A háziorvosok elérhetőségei és címei az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság a www.eualapellatas.hu honlapján is megtekinthetőek.

Információ és tájékoztatás munkaidőben: 42/461-217

Információ és tájékoztatás munkaidőn túl: 42/402-377

A hatékony ellátás érdekében, a kialakult helyzetre való tekintettel, kérjük a lakosság türelmét és megértését!

Lakossági tájékoztató házi gyermekorvosi ellátásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot a házi gyermekorvosi ellátás működéséről. A veszélyhelyzetre való tekintettel fontos kiemelni, hogy az egészségügyi ellátás szempontjából elsődlegesen a telefonos segítségkérés élvez prioritást, ezzel is csökkentve az orvos-beteg találkozások számát.

A gyermek háziorvosi ellátása a következőképpen történik: Első választandó eljárás a körzetileg illetékes vagy a korábban választott gyermekorvos telefonon történő megkeresése. Ekkor a szülő tanácsot, tájékoztatást kap a gyerek állapotának megfelelő esetleges további ellátásáról, és szükség esetén a gyógyszer felírást is elvégzi a házi gyermekorvos (ilyenkor nincs szükség papír alapú receptre, mert a szülő bármelyik patikában átveheti a felírt gyógyszert).

Amennyiben a gyermekorvos a gyermek fizikális vizsgálatát és ellátását szükségesnek látja, úgy fogja javasolni a háziorvos személyes felkeresését, ilyenkor időpontra hívja be a gyermekorvos a gyermeket. Amennyiben a gyermekorvos 65 év feletti vagy krónikus betegségben szenved, úgy kötelessége intézkedni a gyermek további alapellátási szintű ellátásáról, ebben az esetben a házi gyermekorvos orvos helyettesével egyeztet. Így a vizsgálat elvégzése alól felmentett házi gyermekorvos tájékoztatást ad a gyermek szüleinek, hogy a gyermeket hol és ki fogja megvizsgálni, ellátni.

Ha az orvos a beteg állapotát olyan fokúnak ítéli meg, úgy az Országos Mentőszolgálatot fogja értesíteni. A háziorvosi rendelés, illetve rendelkezésre állás időtartama, a háziorvos telefonos elérhetősége, a háziorvosi rendelők bejáratánál kerül kifüggesztésre.

A háziorvosok elérhetőségei és címei az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság a www.eualapellatas.hu honlapján is megtekinthetőek.

Információ és tájékoztatás munkaidőben: 42/461-217

Információ és tájékoztatás munkaidőn túl: 42/402-377

A hatékony ellátás érdekében, a kialakult helyzetre való tekintettel, kérjük a lakosság türelmét és megértését!

Lakossági tájékoztató védőnői ellátásról

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot az egészségügyi alapellátásban dolgozó védőnők munkájáról.

A veszélyhelyzetre való tekintettel a gondozott családok védelme érdekében törekednünk kell a személyes találkozások számának minimalizálására és a szakma szabályainak figyelembevételével a távkonzultáció előtérbe helyezésére.

Lehetőség szerint - telefonon egyeztet a védőnő a gondozottal/törvényes képviselővel és a digitális tanácsadás lehetőségét felajánlja. Telefonon, skype-on, videofelvétellel nyomon követhető a várandós állapota, a csecsemők, a gyermekek fejlődése. Szükség esetén a védőnő dönthet a személyes látogatás és tanácsadás szükségességéről is.

Amennyiben nélkülözhetetlen a személyes konzultáció - időpontot egyeztetve történik a tanácsadás az előírt általános óvintézkedések betartásával.

Minden területi védőnő telefonos elérhetősége az Egészségügyi Alapellátási Igazgatóság a www.eualapellatas.hu honlapján is megtekinthető.

Információ és tájékoztatás munkaidőben: 42/461-217

A hatékony ellátás érdekében, a kialakult helyzetre való tekintettel, kérjük a lakosság türelmét és megértését!

A veszélyhelyzetre tekintettel az egészségügyi ellátás szempontjából elsődleges a telefonos segítségkérés, ezzel is csökkentve az orvos-beteg találkozások számát.

A felnőtt és gyermekorvosi ügyelet felkeresése előtt kérik, hogy a felnőtt lakosság és a gyermekek szülei először telefonon hívják az ügyeletet, amely alapján tanácsot, tájékoztatást kapnak a beteg állapotának megfelelően az esetlegesen szükséges további ellátásról is. Amennyiben az ügyeletes orvos a beteg fizikális vizsgálatát és ellátását szükségesnek látja, javasolni fogja az orvosi ügyelet felkeresését vagy sürgős szükség esetén az Országos Mentőszolgálat értesítésével biztosítja a beteg sürgősségi ellátását.

Jelenleg, lakáson történő orvosi ügyeleti betegellátás a veszélyhelyzetre való tekintettel csak nagyon különleges esetben történhet.

Felnőtt ügyelet telefonszáma: +36-42/402-377

Gyermekorvosi ügyelet telefonszáma: +36-42/445-500

Igény esetén biztosított az orvossal történő videó konferencia hívás is.

Skype elérhetőségek: Felnőtt Orvosi Ügyelet Nyíregyháza, ill. Gyerek Orvosi Ügyelet Nyíregyháza

A felnőtt ügyeleti ellátás folyamatos, de munkaidőben, a szokott rendelési és rendelkezésre állási időben elsősorban a beteg saját háziorvosát kell telefonon keresni.

A gyermekorvosi ügyeleti ellátás hétköznap 18 órától, másnap reggel 8 óráig, illetve hétvégi és munkaszüneti napokon folyamatosan történik. Minden beteg, ill. a szülő és a gyermek, ha az orvosi ügyeletnél megjelenik, úgy előzetes szűrésen vesz részt a bejáratnál, amely testhőmérséklet mérésből és a protokoll szerinti kikérdezésből áll. Ezt követően történik meg a beteg fizikális vizsgálata, ellátása a rendelőben. Kérik, hogy az odaérkező betegek lehetőség szerint szájmaszkban keressék fel az ügyeletet. Amennyiben nem rendelkeznek vele, úgy az épületben való tartózkodás idejére biztosítják azt.

Fogászati ügyeleti ellátás

Hétvégén és munkaszüneti napokon 8-14 óráig működik sürgősségi fogorvosi ellátás. Az első választandó eljárás itt is az ügyelet telefonos megkeresése, amely alapján tanácsot, tájékoztatást kap a beteg az állapotának megfelelően szükséges további ellátásról.

Telefonszám: +36-42/595-424

Amennyiben az ügyeletes fogorvos a beteg ellátását szükségesnek látja, úgy fogja javasolni az orvosi ügyelet felkeresését. A fogászati ügyeleten is előzetes szűrést követően történik meg a beteg ellátása a rendelőben. Kérik, hogy az odaérkező betegek lehetőség szerint szájmaszkban keressék fel az ügyeletet. De ha nem rendelkezik vele, úgy az épületben való tartózkodás idejére biztosítják azt.

Központi orvosi ügyelet címe: 4400 Nyíregyháza, Szent István utca 70.

 

Letölthető tartalmak:

Lakossági tájékoztató felnőtt háziorvosi ellátásról

Lakossági tájékoztató házi gyermekorvosi ellátásról

Lakossági tájékoztató védőnői ellátásról