Szenátusi ülés a Nyíregyházi Főiskolán

Huszonegy állami felsőoktatási intézmény élére nevezett ki kancellárt október 31-én Balogh Zoltán. Az emberi erőforrások minisztere a Nyíregyházi Főiskola kancellári tisztségével dr. Kvancz Józsefet bízta meg, aki korábban a sóstói úti intézmény gazdasági igazgatója volt. A kancellária rendszer lényege, hogy az állam, mint fenntartó, azt szeretné elérni, hogy az egységes intézményrendszerben minden intézmény megtalálja a maga helyét, a maga szerepét és ez tükröződjön a gazdálkodásában is. Dr. Lacsny Márton, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatásért Felelős Államtitkárságának főtanácsadója hangsúlyozta, az újonnan kinevezett kancellároknak a törvényben lefektetett két fontos határidőnek kell eleget tenniük.

– A nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben olyan határidők vannak meghatározva, amik a kancellár feladatául szablyák, hogy az intézményi struktúrában elhelyezze a kancellária rendszert – mondta dr. Lacsny Márton. – Ez a hivatalba lépéstől számított 60 nap. A hivatalba lépéstől számított 120 napon belül az intézménynél kiosztott különböző státuszú vezetői státuszok áttekintése a kancellár feladata. Ez a két legfontosabb törvényben lefektetett határidő.

Mivel a szenátusi ülés napirendi pontjai között szerepelt a főiskola szervezeti és működési szabályzatának áttekintése, ezért kijelenthető, hogy ebben az intézmény élen jár, hiszen a kancellár nem várta ki a 60 napot, hogy átalakítsa azt.

– Az intézményben voltak olyan pontok bérekkel, személyekkel kapcsolatban, egyéb kifizetésekkel, a hallgatói juttatásokkal, amelyet kezelni kell – mondta Kvancz József kancellár. – Most, hogy nekünk elindult a kancellária modell rendszere, január elsejétől ez kellő alapot ad, megágyazza azt az elképzelést, hogy a jövőben a főiskola és valamennyi felsőoktatási intézmény ezeket az eseményeket módosítja, és átlátható gazdálkodást tudjunk majd a fenntartó részére biztosítani.

Kvancz József, a Nyíregyházi Főiskola kancellárja november végén vette át megbízólevelét. Az ő feladata a jövőben az lesz, hogy segítségével a Nyíregyházi Főiskola megtalálja helyét a rendszerben és átlátható gazdálkodást tudjon felmutatni.
A tegnapi közgyűlésen a képviselőtestület döntött arról, hogy támogatják, hogy a főiskola pályázzon a Tudás-park elnevezésű rendszerbe, aminek részeként a versenyképességet javíthatják. A rendszerben a pályázatokat csak konzorciumként lehet beadni és a 2014-2020-as fejlesztésekkel kell összhangban lennie.

Bruszel Dóra