Szabályt sért, aki nem takarít

Önkormányzati rendelet szabályozza, hogy a közterülettel határos ingatlanok tulajdonosai és kezelői kötelesek gondoskodni az ingatlanok előtti járdaszakaszok tisztán tartásáról, a fák lehullott lombjának eltakarításáról, mi több, a csapadékvíz lefolyását is biztosítani kell. Ha nincs járda, akkor a közterület határától számított egy méter széles területsáv, illetve amennyiben a járda mellett zöld sáv van, az úttestig terjedő teljes terület, valamint a járdaszakasz melletti nyílt árok tisztán tartása a kötelezettségük. A rendelet megszegőivel szemben helyszíni bírság, illetve szabálysértési eljárás kezdeményezhető.

Sok a munka (a képre kattintva galéria nyílik)

BALESETVESZÉLYT OKOZHAT

A városgondnok hangsúlyozta, hogy nemcsak az eső, de a tél beálltával a megolvadt hó is csúszásveszélyt okozhat a lehullott faleveleken, ezért arra kéri a városlakókat, hogy tartsák rendben lakókörnyezetüket. A faleveleket gyűjtsék gyűjtőzsákokba, amit a Térségi Hulladék-Gazdálkodási Kft. munkatársai folyamatosan elszállítanak majd, és a csapadékelvezető csatornákat is tartsák rendben. Örömmel mesélte, hogy az elmúlt napokban a Kertvárosban, több utcában is összefogott a lakosság. A Könyök utcában, valamint a környékbeli mellékutcákban takarították szorgalmasan a faleveleket. A városgondnok bízik benne, hogy ez jó példaként szolgálhat a többi városlakó számára is. Kifejtette, hogy a szakemberek egyébként jelenleg is dolgoznak azon, hogy még a tél beállta előtt elhárítsák a veszélyes helyzeteket. A járdafelületek pillanatnyi hideg tömítését, illetve az úgynevezett ütőkátyúk megszüntetését végzik.

Bruszel Dóra