Pünkösd van! A keresztény világ a Szentlélek eljövetelét ünnepli!

Pünkösd van! A keresztény világ a Szentlélek eljövetelét ünnepli!

Pünkösd napját, azaz a Szentlélek eljövetelét és egyben az egyház megalapítását a keresztény világ vasárnap, a húsvét utáni ötvenedik napon ünnepli. Ez alkalomból a keresztény egyházak országszerte ünnepi miséket, illetve istentiszteleteket tartanak.

 

„Az Ószövetségben kétféle értelmezése volt pünkösd ünnepének. Kezdetben a hetek ünnepe volt, aratási ünnep, amely során az első termést felajánlották Istennek, de Jézus korában már bizonyosan új értelemmel gazdagodott: a törvényadás és a Sínai-hegyen kötött szövetség ünnepe volt. Azáltal, hogy a Szentlélek azon a napon áradt ki, amelyen az Istentől kapott törvényt ünnepelték, jelzi, hogy az addigi ünnepnek a tartalmát gazdagítja: a törvény már nem csak kőtáblára van írva, hanem az Istent befogadó emberek szívébe is. Pünkösd ünnepnapján három fontos esemény történt: a Szentlélek eljövetele, mint Krisztus megváltó tettének gyümölcse és beteljesítője; az Egyház alapítása; valamint az egész világra kiterjedő missziós munka kezdete. Ezek az események Urunk, Jézus Krisztis ígérete alapján történtek.

A Szentlélek kiáradásának történetét Az apostolok cselekedetei (ApCsel 2,1-11) rögzíti. A leírás szerint miután a Szentlélek eltöltötte őket, az apostolok mindenkinek a saját nyelvén hirdették az evangéliumot. Isten a nyelvek csodájával mutatja meg azt az egységet, amely a közös hit megvallásával kapcsolja össze a különböző nyelven beszélő embereket. Ezáltal született meg az első pünkösdkor az Egyház, amely egy, szent, katolikus és apostoli.”

Forrás: Magyarok Nagyasszonya- társzékesegyház