Prométheusz-érem – Hadházy Tibor, az egykori Nyíregyházi Főiskola Fizika Tanszékének vezetője kapta idén a kitüntetést

Dr. Hadházy Tibor ny. főiskolai tanár, a Nyíregyházi Egyetem korábbi Fizika Tanszékének volt tanszékvezetője kapta idén az Eötvös Loránd Fizikai Társulat Prométheusz-érem kitüntetését, amit a Magyar Fizikus Vándorgyűlés megnyitóján vehetett át augusztusban, Veszprémben.

 

A Prométheusz-érmet az nyerheti el, aki országos hatással járult hozzá a fizikai gondolkodás, a fizikai műveltség terjesztéséhez. Hadházy Tibor 45 éves aktív főiskolai tanári pályafutása alatt, majd azt követően is számtalan előadást tartott országszerte. A kitüntetés rangját jól jelzi, hogy évente csak egy embert jutalmaznak, és a korábbi esztendőkben elnyerte például Öveges József, Rubik Ernő, Simonyi Károly vagy Marx György professzor is. Ezért érzi a díjazott óriási megtiszteltetésnek az érmet.

„Sok-sok évvel ezelőtt, én a Debreceni Egyetem matematika–fizika szakára a matematika kedvéért jelentkeztem. Az egyetemen is közel álltak hozzám a matematika tárgyak, bár a fizikát is szerettem. Azonban amikor elkezdtem tanítani ötöd éven, majd később gimnáziumban, Debrecenben, egyértelművé vált számomra, hogy a fizika az a tárgy, amivel nagyon könnyű elérni azt a légy zümmögése csendet, amikor egy olyan kísérlet előkészítését kezdjük meg, és az a várakozásteli hangulat, ami ilyenkor a hallgatóságon eluralkodik, az semmihez sem fogható. Ezt a matematikánál kevesebbszer lehetett elérni. Ezért is lett szívem a továbbiakban a fizikáé” – fogalmazott a kitüntetett, dr. Hadházy Tibor.

Hogy miért érdeklődnek roppant kevesen a természettudományok iránt? Nem elég életközeli az oktatás – véli a díjazott, sok mindenre megtanítjuk a gyerekeinket, de nem tudják, mit jelentenek mondjuk egy akkumulátorra felírt számok. És azt sem értik sokan, mit számolnak a rezsiköltségben. Kikopott az oktatásból a kísérletezés. Túlterheltség miatt, de anyagi oka is lehet a motiválatlanságnak. Megfogyatkozott az eszközrendszer is, bár ennek ellenére sok kreatív kolléga van. Az érdeklődés és a kíváncsiság a tanulás alapja.

„Prométheusz különben egy titán volt, nem is a legjobb fajtából, mert ellopta az égi istenektől a tüzet, és egy édes kömény üreges szárán juttatta le a Földre az embereknek. Ezért bűnhődött, de szerencsére Héraklész megmentette, ezért úgy gondolom, hogy az elnevezés a testület részéről – 50 éve alapította a díjat – a tűz és annak elterjesztése, mely megváltoztatta az egész emberiség életét, kultúráját, és ami minőségi változást eredményezett a kapcsolatrendszerben is, talán ez inspirálta a névadókat” – tájékoztatott dr. Hadházy Tibor.

Hadházy Tibor egyik nagyhírű előadásának címe: Miért kék az ég? Nem érzéki csalódás. Az ég kékje és a felhők fehérje egy fizikai jelenségen, a fényszóródáson alapul. És a fizikai magyarázat mellett gyakorlati magyarázatot is ad a fizikus, miért nem lehet 11 és 15 óra között a nyári napon tartózkodni. De a humán tudományok iránt érdeklődőknek is van üzenete. Nem tévedett Petőfi a délibábot illetően a Kiskunság és az Alföld című versében. Jól megfigyelte a jelenséget, ami valójában kétféleképpen keletkezhet.