Pályázati felhívás középiskolai diákoknak és felsőoktatási hallgatóknak

Pályázati felhívás középiskolai diákoknak és felsőoktatási hallgatóknak
Pályázati felhívás középiskolai diákoknak és felsőoktatási hallgatóknak

A Periférián Alapítvány, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, a MNLSZSZB Megyei Levéltára, a Jósa András Múzeum pályázatot hirdet

középiskolai diákoknak és felsőoktatási hallgatóknak

Mit jelent nekem Trianon? címmel

A középiskolai diákok maximum 4 (négy) gépelt oldalnyi terjedelemben fejtsék ki, hogy rokonaik, barátaik, esetleg településük lakói 1920-ban, vagy az elmúlt években hogyan emlékeztek a Magyar Királyság 1920. június 4-én történt megcsonkítására. A pályázat kiíróit érdekli az is, hogy a pályázó miként viszonyul történelmünknek ehhez a Mohácsnál, Buda elfoglalásánál, az 1849-es világosi fegyverletételnél is súlyosabb tragédiájához.

A felsőoktatási intézmények hallgatói – Trianonhoz való viszonyulásuk mellett – a számukra biztosított 8-9 (nyolc-kilenc) oldalnyi terjedelemben fejtsék ki azt is, hogy kit vagy kiket tartanak felelősnek a tragédia bekövetkeztéért.

 

Pályadíjak:

A középiskolai tanulóknak:

  1. díj 10.000.- (Tízezer Ft)
  2. 7.000.- (Hétezer Ft)

   III.  5.000.- (Ötezer Ft)

 

Felsőoktatási intézmények hallgatóinak:

I. díj      30.000.- (Harmincezer Ft) 

 II.          20.000.- (Húszezer Ft)

III.        10.000.- (Tízezer Ft)

 

A pályamunkák beküldési határideje 2020. január 31.

A pályamunkát kinyomtatva és elektronikus változatban is kérjük.

 

Postacím: Periférián Alapítvány, 4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21.

E-mail: takacs0302@gmail.com

 

A pályáztatók fenntartják a jogukat, hogy a sikeres pályamunkákat megjelentessék.  Arra is, hogy ha megfelelő színvonalú esszék, tanulmányok nem érkeznek, eltekintsenek a díjazástól; mint arra is, hogy ha több kiváló vagy azonos értékű dolgozat érkezik, egy-egy kategória díját több dolgozatnak is odaítéljék.