Óvodai és bölcsődei ügyeleti ellátás Nyíregyházán – Részletek és hasznos tudnivalók
Fotó: Illusztráció

A nyíregyházi óvodákban és bölcsődékben továbbra is folyamatosan biztosított lesz a gyermekek ellátása kiscsoportos formában, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyeletét biztosítva.

A veszélyhelyzet kihirdetését követően Nyíregyháza Megyei Jogú Város polgármestere 1/2020. (III.15.) számú határozatával elrendelte Nyíregyháza Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő óvodákban és bölcsődékben a rendkívüli szünetet 2020. március 16. napjától visszavonásig, azzal, hogy az ügyeleti ellátást biztosítani kell azon gyermekek számára, akiknek felügyeletét a szülők/gondviselők nem tudják másként biztosítani. A most megjelent, minden önkormányzatra kötelezően vonatkozó Kormányrendelet csak megerősítette a városvezető által már korábban meghozott, óvodai, bölcsődei ellátást biztosító intézkedés létjogosultságát.

A veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről szóló Kormányrendelet szabályainak megfelelően Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott óvodákban és bölcsődékben továbbra is folyamatosan biztosított lesz a gyermekek ellátása kiscsoportos formában, csoportonként legfeljebb 5 gyermek felügyeletét biztosítva.

Az Önkormányzat 35 óvodai telephelyen, 166 csoportban legfeljebb 830 fő gyermeket tud fogadni. Jelenleg naponta változó módon 140-155 óvodás jár óvodába a március 16-ától mindvégig fenntartott ügyeleti rendszerben.

A bölcsődei ellátás tekintetében 55 csoportban 275 fő bölcsődés gyermeket tudunk elhelyezni a veszélyhelyzet idején. Jelenleg is 80 kis bölcsődés gondozását látják el városunk önkormányzati fenntartású bölcsődéi.

Az óvodai, bölcsődei ügyeletet azon fertőző betegségben nem szenvedő gyermek számára kell biztosítani, akiknek szülője vagy más törvényes képviselője munkavégzés vagy más ok miatt ezt igényli. A szülőnek a napközbeni gyermekfelügyelet megkezdése előtt írásban nyilatkoznia kell arról, hogy a gyermek nem szenved fertőző betegségben.

Kérjük a szülőket, hogy az óvodákban, bölcsődékben ellátható gyermekek maximális létszámára tekintettel munkavégzésen kívül csak nagyon megalapozott indok (mindkét szülő dolgozik, gyermeket egyedül nevelő szülő dolgozik, súlyos beteg stb.) miatt igényeljék gyermekük napközbeni ellátását.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az óvodák és bölcsődék fenntartója az intézményekben ügyeleti időben dolgozó munkatársak részére a higiéniai szabályok betartása érdekében biztosítja a szükséges kézfertőtlenítő szereket, szájmaszkot és a helyiségek tisztántartásához, fertőtlenítéséhez szükséges feltételeket.

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy az intézményi gyermekétkeztetés a továbbiakban is a megszokott rend szerint biztosított.

Nyomatékosan kérjük, hogy a járványügyi helyzetre tekintettel beteg gyermeket, bármilyen enyhék a tünetei, ne vigyenek a szülők az intézményekbe.

 

Dr. Kovács Ferenc polgármester megbízásából:

Dr. Kása Brigitta aljegyző, az operatív munkacsoport vezetője