Nyíregyházi Törvényszék: Tovább folytatódik a bíróság és a börtön együttműködése

Nyíregyházi Törvényszék: Tovább folytatódik a bíróság és a börtön együttműködése

Az évek óta tartó hatékony együttműködés folytatása érdekében egészítette ki a 2009-ben megkötött együttműködési megállapodást a Nyíregyházi Törvényszék és a Tiszalöki Országos Büntetés-végrehajtási Intézet.

A két szervezet vezetője – dr. Nyakó Zsuzsanna, a törvényszék elnöke és Gyenge-Bíró István, a bv. intézet parancsnoka – 2019. június 26-án, ünnepélyes keretek között írta alá a megállapodást, amely többek között a távmeghallgatási rendszer alkalmazását foglalja magában. Az új polgári perrendtartás, illetve az új büntetőeljárási törvény értelmében a bíróság kötelezettséget vállal arra, hogy a büntetés-végrehajtási intézetben elhelyezett személyek kihallgatásának gördülékennyé, biztonságossá tétele érdekében – amennyiben nincs akadálya - alkalmazza a távmeghallgatási rendszert.

A XXI. századi követelményeknek megfelelő technikai eszközök igénybevételével lehetőség nyílik arra, hogy a bírósági tárgyalótermek egymással, illetve a társhatóságok meghallgató helyiségeivel összeköttetésben legyenek. A rendszer kép- és hangfelvétel közvetítésével biztosítja a közvetlenséget és a kölcsönösséget. A modern technikai eszközök alkalmazása mindkét szervezet számára rendkívül előnyös, hiszen egyrészt garantálják az eljárásban részt vevő személyek biztonságát, másrészt kielégítik a költséghatékonysági követelményeket is.

Az együttműködési szerződést kiegészítő okirat aláírását követően a bv. intézet parancsnoka a törvényszék büntetés-végrehajtási ügyekben eljáró bíráival és az ügyszakban dolgozó kollégákkal folytatott konstruktív megbeszélést a fogvatartottak elhelyezési körülményeihez kapcsolódó kártalanítási eljárásokat érintően.

 

Forrás: Nyíregyházi Törvényszék