November végére elkészül a Lujza utca burkolatának felújítása, a Tünde utcán is kezdenek!

November végére elkészül a Lujza utca burkolatának felújítása, a Tünde utcán is kezdenek!

A Gazdaságösztönző közlekedésfejlesztés a Szegfű utca bővítése, a Törzs utca, a Szalag utca, a Semmelweis utca, a Bottyán János utca és a Lujza utca felújítása révén című projekt keretén belül valósult meg a Lujza utca burkolatának felújítás 780 méter hosszan a Kállói úti csomóponttól a Tünde utcai csomópontig. Kiépültek a hiányzó járdaszakaszok, valamint egy irányhelyes kerékpáros létesítmény, ami majd a Tünde utcán épülő kerékpárúthoz fog csatlakozni. A fejlesztés összes költsége 155 millió forint 100 százalékos támogatási intenzitással. Jelenleg a kapubejárók, útcsatlakozások és parkolósávok előkészítő munkái folytatódnak, valamint padkarendezés és egyéb utómunkálatok várhatóak. A műszaki átadásra november végén kerül sor. Egy másik, a Gazdaságfejlesztést és munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés Nyíregyháza délkeleti és délnyugati területein elnevezésű projekt keretében novemberben elkezdődik a Tünde utca burkolatának felújítása is.

Kerékpárút is épül a Kígyó utcától Borbányáig

Hagymási Gyula a Polgármesteri Hivatal Pályázatok és Projektmenedzsment Referatúra vezetője hangsúlyozta, egy régi, nagy álom válik azzal valóra, hogy a Tünde utca a Kállói úttól a Debreceni útig teljes felújításra kerül. A munkák során a hiányzó járdaszakaszokat is pótolják. Egy másik projekt keretében pedig folytatódik a kerékpárút építés is, az új szakasz a Kígyó utcától egészen a borbányai hulladéklerakó telepig ér majd el, melynek fontos része a Tünde utcai szakasz is.

További képekért kattintson a fotóra!

Fotók: Szarka Lajos

A Tünde utca felújítása bruttó 506 millió forintba kerül szintén 100 százalékos támogatási intenzitással. A projekt további része a Legyező, Dugonics, Derkovits, Rókabokori utcák és a Tiszavasvári út – Szélsőbokori út csomópont fejlesztése. Emellett a Kállói út – Ipari út közötti szakaszon a profil marás, illetve kötőréteg és kopóréteg építése, a meglévő burkolat marása, majd aszfaltréteg építése történik meg. A Kállói út - Lujza utca közötti szakaszon csapadékvíz csatornát építenek, valamint a Lapály és Gömb utca között is felújítják a pályaszerkezetet. A teljes munkálatok befejezésének várható ideje 2019 tavasza.

 

Szoboszlai Tibor