NAV feketelista - Negyedévente hozzák nyilvánosságra nagy összeggel tartozók adatait

NAV feketelista - Negyedévente hozzák nyilvánosságra nagy összeggel tartozók adatait
NAV feketelista

A NAV a honlapján negyedévente nyilvánosságra hozza azon adózóknak a nevét, székhelyét, adószámát, akik jelenős összegű adóhiánnyal rendelkeznek, ez magánszemélyeknél 10 milliónál, míg más adózóknál 100 millió forintnál nagyobb összegű tartozást jelent.

A közzétett jelentős összegű hátralékok tipikusan nem lassan, fokozatosan gyarapodva képződnek, szinte kivétel nélkül egy-egy adóhatósági ellenőrzés során kerülnek megállapításra. A tőke tartozás és a különféle szankciók összeadódnak, és a jogerőre emelkedést követően felkönyvelődnek az adózó adófolyószámlájára. Amennyiben esedékességig a tartozást az adózó nem fizeti meg, haladéktalanul végrehajtási eljárás indul. Ily módon egyik napról a másikra 10 M Ft-ot, illetve 100 M Ft-ot meghaladó hátralékok keletkeznek, melyek behajtását soron kívül kezdi meg az adóhatóság.

Magyar Norbert, a NAV Megyei Igazgatóságának sajtóreferense elmondta, az adózó, amennyiben rendelkezik pénzforgalmi számlaszámmal vagy lakossági folyószámlával, pillanatok alatt inkasszót találhat a számláján, az sem ritka, hogy végrehajtási jog, esetleg jelzálogjog kerül bejegyzésre a vagyontárgyaira. Gépjármű esetén a forgalomból történő kivonás iránt is intézkedik a hatóság. Magánszemélynél gyakran alkalmazott végrehajtási eszköz a munkabér letiltás. Amennyiben a tartozás egyéb módon nem térült meg, a lefoglalt ingóságok árverésére is sor kerül. Végső esetében a lehetséges adózói körben felszámolási eljárást kezdeményez az adóhivatal.Akkor sem szűnik meg az adótartozás, ha azt végrehajtható vagyon hiányában a NAV első alkalommal nem tudja beszedni. Ha ugyanis az elévülési időn belül az adózó ingó vagy ingatlan vagyonra, illetve megfelelő jövedelemre tesz szert, a NAV intézkedik a tartozás újbóli behajtásáról. A NAV számára az ingatlan adásvételről, ajándékozásról, egyéb vagyonszerzésről az illetékügyek adnak információt, illetve a földhivatali adatbázis is segítségül hívható. A gépjárművek tulajdonosváltásáról az okmányirodák adnak tájékoztatást és nem utolsó sorban a személyijövedelemadó-bevallások is támpontként szolgálnak.