Nagy István: Elkészültek a takarmányszállítási támogatás részletei
Nagy István: Elkészültek a takarmányszállítási támogatás részletei

Az agrárminisztérium az Aszály Veszélyhelyzeti Operatív Törzs (AVOT) döntése alapján kidolgozta annak a 3 milliárd forint értékű támogatásnak a koncepcióját, amely a történelmi léptékű aszály miatt ellátási gondokkal küzdő állattartók tömegtakarmány szállítási költségeinek finanszírozásában nyújt segítséget – közölte Nagy István agrárminiszter.

A tárcavezető arra hívta fel a figyelmet, hogy a támogatási konstrukció kedvezményezettjei azok a juh-, kecske- és szarvasmarha-tartók, akik a 2022. évben termeléshez kötött támogatás iránti igényt nyújtottak be, illetve 2021. évi kecske csekély összegű támogatásban részesültek, az Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszerbe (ENAR) 2022. augusztus 1-jéig bejelentett állategyedek után.

A miniszter elmondta: a támogatás a takarmány szállításához szükséges kilométer alapján kerül elszámolásra, amelynek igazolására az állattartóknak olyan 2022. június 1. és szeptember 23. között kiállított fuvardokumentumot (szállítólevél, fuvarlevél, menetlevél) vagy azok másolati példányát kell benyújtaniuk

a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara illetékes falugazdászaihoz 2022. szeptember 26-áig, amelyek külön-külön vagy akár együttesen tartalmazzák minimálisan az alábbi adatokat:

  • az adott bizonylat azonosítószámát (pl. sorszám, bizonylatszám, stb.),

  • a szállítólevél bizonylatot kiállító adatait, illetve a kiállításának dátumát,

  • a számla számát (ha a szállítólevél számla alapján készült),

  • a szállított termék nevét (széna, szalma, szenázs, szilázs, illetve ezek alapanyagai) és ezek mennyiségét,

  • a címzett (azaz az állattartó) nevét, címét (ahová a terméket szállítani kell)

  • a kiállító és átvevő aláírását,

  • a szállított termék szállításához szükséges távolság megjelölését kilométerben.

Nagy István kitért arra is, hogy a támogatás tervezett mértéke 300 forint lesz kilométerenként, azzal a feltétellel, hogy egy állattartó legfeljebb 3000 kilométerre nyújthat be támogatási igényt.

A takarmányszállítási támogatást az egyes állattartók legfeljebb 35.000 euró egyéni keretösszegig vehetik igénybe. A támogatási kérelmeket a tervek szerint 2022. október 3-9. között lehet benyújtani elektronikus úton a Magyar Államkincstár részére – tett hozzá.

A Magyar Államkincstár a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara által igazolt takarmányszállítási kilométerek alapján minél előbb, de legkésőbb 2022. december 23-áig dönt a hozzá beérkezett támogatási igényekről, és egyúttal intézkedik a jogos támogatási igények kifizetéséről – hangsúlyozta az agrárminiszter.

hirado.hu