Modellváltás – a cél, hogy önálló maradjon a Nyíregyházi Egyetem, új fejlődési pályán
Fotó: Szarka Lajos

A Nyíregyházi Egyetemen járt Stumpf István, a modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos, aki látogatása során találkozott a polgármesterrel, a létrejövő Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány kuratóriumi elnökével, valamint az intézmény rektorával és kancellárjával, s részt vett az egyetem vezetőségi értekezletén, majd megtekintette létesítményeit. A kormánybiztos a Nyíregyházi Televízió kérdésére hangsúlyozta, a modellváltás legnagyobb előnye lehet, hogy például sikerül kiváltani a nagy terhet jelentő ppp programból, szabadabban tud gazdálkodni, s hozzájuthat olyan pénzekhez, amik a modellváltást támogatják kormányzati oldalról. A létrejövő kuratórium elnöke pedig hangsúlyozta, a cél, hogy a Nyíregyházi Egyetem önálló univerzitasként maradjon meg.

Néhány héttel ezelőtt online konferencia keretében válaszolt az egyetemi modellváltás folyamatáról, illetve a Nyíregyházi Egyetem jövőbeni feladatairól és lehetőségeiről szóló kérdésekre Stumpf István, csütörtökön pedig személyesen látogatott Nyíregyházára.

Megszabadulni a terhektől

A modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos a Nyíregyházi Televízió kérdésére azt mondta, a modellváltással például meg lehet szabadítani az egyetemet a rá nehezedő ppp programok pénzügyi terhétől, szabadabban tud majd gazdálkodni, hozzájuthat olyan pénzekhez, amik a modellváltást támogatják kormányzati oldalról, és közvetlen kapcsolatot építhet ki az üzleti szférával.

Emeltebb oktatói bérezés

Egyben szabadabban tudja javadalmazni a tanárait, ha minőségi teljesítményt nyújtanak. A kormánybiztos megerősítette, tervezik az oktatók kétszer 15%-os béremelését szeptemberben és januárban, s a kormány szeptembertől egy új, felsőoktatási finanszírozási rendszert fog bevezetni.

Vonzási központ lehet

– Azt szokták mondani, hogy a magyar felsőoktatási rendszer túlságosan széttagolt. Ebben a széttagoltságban van hátrány, de előny is, hiszen vidéken ott tudja tartani az értelmiséget, oda tudja vonzani a jó tudással a hallgatókat is és meg tudja mutatni ennek a térségnek, Nyíregyházának, Szabolcsnak azt a sajátos arculatát, amit egy intellektuális központnak be kell tudni mutatnia. Ehhez ad esélyt ez a modellváltás – mondta el prof. dr. Stumpf István, a modellváltás koordinációjáért felelős kormánybiztos.

Bővülő finanszírozási formák

Stumpf István hozzátette, továbbra is élnek az egyetemek fejlesztésével kapcsolatban elhangzott ígéretek. Gondolkodnak egyéb pénzügyi lehetőségeken, például egyetemi kötvény, valamint úgynevezett egyetemi TAO bevezetésén, és bíznak abban, hogy olyan vállalkozások is ki tudnak alakulni, ahol az egyetemi kockázati tőkealapok is jelentős szerepet játszhatnak. Tehát újabb és újabb finanszírozási formákat tudnak bevonni, ami korábban azért nem volt lehetséges, mert nagyon szűkített volt az államháztartási rendszerben az egyetemek vállalkozási képessége.

Állami felelősségvállalás a pedagógusképzésben

Ugyanakkor tudják, a tanító- és tanárképzés nem könnyen piacosítható terület, tehát itt az állami felelősségvállalásnak és finanszírozásnak a jövőben is fenn kell maradnia. Stumpf István szerint a modellváltás esélyt ad Nyíregyházának arra is, hogy az egyetem a saját profilját meg tudja mutatni, egyben hisz népességmegtartó erejében és képességében.

Regionális tudásközpont, határon átívelő szerep

– Az lehet a jövője, hogy egy olyan regionális tudásközpontként fog a későbbiekben is megmaradni a Nyíregyházi Egyetem, amelyik idevonzza az erre a területre specializálódó szakértőket, kutatókat. Sőt, bizonyos értelemben a határon átnyúló együttműködés révén egyfajta nemzetpolitikai missziót is be tud tölteni. Az egyetemi átalakításnak van egy nagyon fontos nemzetstratégiai jelentősége, hogy a magyar kultúra, nyelv, tudás versenyképes legyen nemcsak a régióban, hanem világszínvonalon is.

Segítheti a modellváltás az új növekedési pályára állást

Prof. dr. Mészáros József, a Nyíregyházi Egyetemért Alapítvány felkért kuratóriumi elnöke stábunknak azt mondta, a modellváltás általában is jó a felsőoktatásnak, hiszen felrázza az intézményrendszert, amely elég régóta egyfajta tespedtség állapotában van. A kuratórium aktív szerepet óhajt vállalni abban, hogy a nagy egyetemek, a debreceni és miskolci szorításában a Nyíregyházi Egyetem új növekedési pályára álljon, s virágzó intézmény legyen.

Szükség van a Nyíregyházi Egyetemre

Szerinte fontos, hogy a nyírségi, szabolcsi emberek, minél nagyobb számban képződjenek helyben és maradjanak is itt. – A Nyíregyházi Egyetemmel kapcsolatosan a kuratórium célja és azt gondolom, az oktatásirányítás és a kormányzat célja is, hogy önálló egyetemként, önálló univerzitasként maradjon meg, hiszen a régiónak is szüksége van erre, és a tág értelemben vett régiónak is. Észak-Partiumra és Kárpátaljára szellemi kisugárzásának és reményeink szerint oktatási kisugárzásának is kell lennie az egyetemnek, hiszen a régió természetes központja jelenleg Nyíregyháza – fogalmazott.

A munkaerőpiac igényeinek megfelelve

Mészáros József úgy látja, ha az egyetem képes több, jobb minőségű mérnököt, tanárt adni a régiónak, több gazdasági szereplő fog jönni, ami visszahat az egyetemre is. Az egyetem és külvilág kapcsolatát is sokkal intenzívebben képzelik el, fontos, hogy becsatornázódjanak a munkaerőpiac igényei az intézmény falai közé képzési struktúrában és szakmai minőségben. Ebben bár vannak jelentős előrelépések a pedagógus- és repülőmérnök-képzésben, de erősíteni kell, hogy a környék gazdasága megfelelő szakemberekhez jusson, hiszen Nyíregyháza a térségben az egyetlen, lakosság szempontjából növekedő nagyváros.