Mesék tánclépésben

Egyszer volt egy kortársainál jóval tehetségesebb legényke, aki csodálatos, s ezért megmagyarázhatatlan módon ropta a táncot, ahogyan egyik felmenője sem! 

Találkozott e csöppség egy bölcs tanítóval, ki nem vette szárnyai alá, csak hogy fordulat is legyen a történetben! Inkább más, jobb kezekbe adta át a fiút, amelyek emelték, röptették! Szárnyalását kishúga is megirigyelte. A csillogó táncruhák flitterei magukkal ragadták a leánykát, ki maga is utánozni kezdte bátyja – idővel dobogóra érett – mozdulatait. Így lettek ketten egy párrá a parketten, majd egymás hűséges segítői az életben! Az elszálló esztendők alatt sok mélység és magasság jutott nekik osztályrészül, de mivel nem lankadnak, kitartóak a jó megcselekedésében is, erejük folyvást megújul, hogy újabb és újabb élményt adjanak azoknak, kik a művészetükben gyönyörködnek.

November 23-án este újra táncba viszi Bandi Ferenc húgát, Bandi Johannát. A dinamizmus és a báj kezd majd keringőbe, hogy elmeséljenek nekünk sok szép történetet életük nagykönyvéből – nem csak tánclépésekben a Ketten az úton c. népszerű sorozatban. Aki nem hiszi, jöjjön a Vasutas Művelődési Házba 18 órára!

Részletek: 30/252-0666 (Orémusz Maja programszervező)