Megkezdődik az előre fizetős mérőórák leolvasása az OPUS TITÁSZ Zrt. ellátási területén is

Előre fizetős mérőórát általában az időszakosan használt fogyasztási helyeken vagy ott használnak, ahol ezzel az eszközzel egyszerűbb a rezsiköltségek és a hátralékok kézbentartása. A vonatkozó iparági döntés alapján ezentúl ezeket a mérőórákat is évente kell ellenőrizni és leolvasni. Így a következő időszakban az OPUS TITÁSZ Zrt. ellátási területén csaknem 28 ezer előre fizetős fogyasztásmérőt használó ügyfél számíthat rá, hogy leolvasás céljából felkeresik az áramhálózati elosztótársaság munkatársai. Az éves leolvasás többletköltséggel nem jár. A leolvasást követően ugyanakkor készül egy elszámolószámla az utolsó feltöltés óta eltelt időszak elosztói alapdíjáról, amely fizethető a számla alapján, de a következő feltöltéskor is.

Az éves leolvasásra azért van szükség, mert az érvényes szabályozás szerint az előre fizetős mérők esetén is kell éves elszámolószámlát készítenie az áramszolgáltatónak. A felhasználási helyek rendszeres ellenőrzése emellett fontos szerepet játszik a nem megfelelő vagy akár életveszélyes mérőhelyek és a szabálytalan vételezés felderítésében is.

Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek az arra kijelölt feltöltőhelyeken tudják megvásárolni az áramot. A rendszer a feltöltési összegből az utolsó töltés óta időarányosan teljesült díjak levonása után fennmaradó összegnek megfelelő kilowattórányi energiát ad ki a felhasználó mérőórájára. Az ügyfél egyúttal kap egy technikailag 0 forintos számlát – mivel a feltöltéssel kiegyenlíti az időarányos rendszerhasználati díjat is, így a feltöltés után nem marad hátraléka. 

Az éves leolvasás kiterjesztése az előre fizetős mérőkre annyi változást okoz az eddigi gyakorlathoz képest, hogy az ügyfél az éves leolvasás után kapni fog egy elszámolószámlát, amely tartalmazza az utolsó feltöltés és a leolvasás időpontja közötti időszakra vonatkozó elosztói alapdíjat (A1 díjszabás esetén bruttó 1836,42 Ft/hó, B díjszabás esetén 601,98 Ft/hó). Az elszámolószámlán szereplő összeget a felhasználó befizetheti csekken, de akár a következő feltöltéskor is. Mind a feltöltőhelyen vásárolt, mind az önkormányzati támogatásra készített kódok esetében készül számla, amelyen megtalálható az éves leolvasás időszaka is.

Fontos tudni, hogy a mérők éves leolvasása nem érinti a felhasználók esetlegesen fennálló tartozásainak megállapodás szerinti rendezését.

Az OPUS TITÁSZ Zrt. felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy a hivatalosan megbízott leolvasók a helyszínen nem kérhetnek pénzt. Amennyiben a felhasználók ilyennel találkoznak, akkor álleolvasóval van dolguk. Kérjük, ilyen esetekben mihamarabb értesítsék az OPUS TITÁSZ Zrt.-t vagy akár közvetlenül a rendőrséget. 

További információ: sajto@opusenergetika.hu