Lakhatást segítő támogatások Nyíregyházán

Nyíregyháza MJV Közgyűlése 9/2020. (II. 6.) számmal határozatot hozott az önkormányzati bérlakásban élő 250.000 Ft összegű lakbér- és üzemeltetési költség hátralékot felhalmozó háztartások elhelyezési igény nélküli kiköltöztetéséről.

Nyíregyházán az augusztus 31-ei adatok szerint lejárt lakbér kintlévőség meghaladja a 186,5 millió Ft-ot. Az intézkedés egyrészt a közvagyonnal való felelős gazdálkodás, másrészt a többi fizető bérlő fizetési moráljának fenntartása érdekében is szükséges az irreálisan magas lakbérhátralékot felhalmozókkal szemben. 2020. október 6-án a Huszártelepen jogcím nélküli lakáshasználat miatt 4 lakás esetében végrehajtó kísérli meg jogerős bírósági ítélet alapján a karhatalmas kényszer kiköltöztetést, tekintettel arra, hogy a háztartásonként átlagban 1,2 millió Ft-os tartozást, amely több év alatt halmozódott fel, önkéntesen a többszöri megkeresés ellenére sem teljesítették.

Lakhatást segítő támogatások

Annak érdekében, hogy a nehéz helyzetbe került emberek ne veszítsék el lakhatásukat, a lakbértámogatáson túl, ha fizetési hajlandóságot mutatnak, bizonyos összeghatár felett lehetőség van részletfizetési megállapodás kötésére. A lakbér és üzemeltetési költség hátralék csökkentésére a részletfizetésen kívül az érintettek bevonhatók adósságkezelési szolgáltatásba. Az önkormányzatnál több jogcímen is kaphatnak lakhatásukat segítő támogatásokat, valamint a RÉS Alapítványtól is kérhetnek hátralékuk rendezéséhez segítséget.

Ha a bérlők nem kívánnak ezekkel a lehetőségekkel élni, s a lakbér és üzemeltetési költségtartozás eléri 200 ezer Ft-ot, úgy felszólító levelet küldenek az érintetteknek. Ha a bérlő nem jelentkezik, akkor több alkalommal is felkeresik, illetve egyeztetnek vele a tartozás rendezése érdekében.

 

Forrás: Nyíregyháza MJV Sajtószolgálata