Közgyűlés – Egyöntetű elismerés a rendőrségnek és a katasztrófavédelemnek, tűzoltóságnak

Közgyűlés – Egyöntetű elismerés a rendőrségnek és a katasztrófavédelemnek, tűzoltóságnak
A két közgyűlés között történtekről szóló beszámolóval kezdődött a közgyűlés.

Minden képviselő pozitívan értékelte mind a rendőrkapitányság, mind pedig a katasztrófavédelem, azon belül a nyíregyházi hivatásos tűzoltók tavalyi munkáját. Külön napirendként szerepelt a szokott módon a két szerv 2018-as évéről szóló beszámoló, tájékoztató, melyeket egyhangúlag fogadott el a közgyűlés, nyugtázva a pozitív folyamatokat, és köszönvén az együttműködést. A képviselőtestület csütörtöki ülésén több, fejlesztéssel kapcsolatos kérdésben is döntöttek a városházán.

A két közgyűlés között történtekről szóló beszámolóval kezdődött a közgyűlés, amit hagyományosan a Nyíregyházi Televízió által készített kisfilm jelentett főként.

Rendezik a Benczúr-Bessenyei terek környékét

Dr. Kovács Ferenc polgármester az elmúlt egy hónapról szóló összefoglalót szóban is kiegészítette, amely egyben egy újabb jelentős, zöld utat kapott fejlesztésről szóló bejelentés volt.

Szeretném tájékoztatni a Tisztelt Közgyűlést, hogy egymilliárd forint hazai forrású támogatásban részesült az Önkormányzatunk, az „Infrastrukturális fejlesztések részben államháztartáson kívüli szervezet részére támogatás nyújtással történő megvalósítása érdekében” címmel benyújtott pályázat. Ennek keretében megvalósulhat a Bessenyei-Benczúr tereket határoló utak forgalomcsillapító átépítése, járdák és térburkolatok egységes megvalósítása akadálymentesített kialakítás mellett.

Újabb körforgalom épülhet

Továbbá körforgalmú csomópont épülhet a Stadion utca – Kótaji út – Hímes utca – Vasvári Pál utca csomópontban. Ezt a projektet jövő év végéig kell megvalósítanunk. A döntés megszületett, a támogatási szerződés aláírása és a közbeszerzési kiírás előkészítése párhuzamosan folyik.

ismertette a polgármester.

Csökkent a regisztrált bűncselekmények száma

Elsőként a Nyíregyházi Rendőrkapitányság beszámolóját hallgatta meg a közgyűlés a város közbiztonsági helyzetéről, illetve a közbiztonság érdekében tett, 2018-as intézkedésekről. Az előterjesztés írásos részéből kiderül: az elmúlt években a lakosságszám alapján a legnagyobb vidéki kapitánysággá fejlődött a nyíregyházi, nincs munkaerőhiány és az utánpótlás is biztosított. A leírtak alapján az egész működési területen jelentősen, közel 29 %-al csökkent a regisztrált bűncselekmények száma, a megyeszékhelyen pedig még jelentősebb mértékben, a korábbinak közel a harmadával, miközben a felderítés eredményessége meghaladja az országos átlagot. A növekvő közterületi jelenléttel pedig a rendőrség együttműködő, támogató, segítő jelenlétét sikerült fokozni. A beszámolóban az is elhangzott: bővült a kapitányság gépjárműállománya és jelentősen fejlődött a számítástechnikai eszközparkja is tavaly.

Fokozott köztéri jelenlét

A tavalyi esztendőben folytatott munkát a folyamatos javulás, a nyugodt, szélsőségektől mentesség és a kiegyensúlyozottság jellemezte, ugyanakkor szakmai kihívásokban bővelkedett ez az esztendő is. A proaktív rendőri szemlélet erősítésével, a fokozott köztéri jelenlét további biztosításával, a reagálási idő csökkentésével, valamint a hatékony bűnfelderítéssel tovább erősítettük a lakosság szubjektív biztonságérzetét területünkön.

hangoztatta a képviselőtestület előtt dr. Illés László városi rendőrkapitány.

FIDESZ-KDNP: A kedvező számok a való életben is testet öltenek

A FIDESZ-KDNP frakcióvezető-helyettese szerint példaértékű az együttműködés az önkormányzat és a rendőrség között, de fontosnak tartotta kiemelni a civil szervezetek, különösen a polgárőrséggel való kiváló együttműködést mindkét fél részéről, úgyis, mint a jósavárosi polgárőr egyesület tagja.

Azok a számok, amelyek ezekben a beszámolókban olvashatók, láthatók, azok egy javuló tendenciát mutatnak. De önmagában a számok semmit nem érnek, az a lényeg, hogy a városlakók mit érnek a mindennapjaikban. Elmondhatom azt, hogy a lakosoktól kapott írásos és személyes visszajelzések alapján ezek a számok testet öltenek a való életben, a mindennapi életünkben is. Javul a közbiztonság, hatékonyabb a munkavégzés, akár a katasztrófavédelem, akár az egyéb rendészeti szervek vonatkozásában. Szembetűnő az, hogy egyre többször találkozunk az egyenruhásokkal a város különböző területein, tereken, utcákon, járdákon, kerékpárutakon, ami számunkra biztonságérzetet jelent minden körülmények között.

nyilatkozta a Nyíregyházi Televíziónak Halkóné dr. Rudolf Éva.

MSZP: Elismerés illeti a rendőröket

Az MSZP képviselője azt mondta, a számokból is látszik, hogy a Nyíregyházán dolgozó rendőrök elhivatottak és köszönet illeti a tevékenységüket.

Egyértelműem elismerés illeti a rendőrség szakembereit, a feladatvállalókat, és azokat a civil szervezeteket, gondolok itt konkrétan a polgárőrökre, akik a rendőrséggel karöltve tesznek azért, hogy Nyíregyháza közbiztonsága valóban olyan szintű legyen, mint amilyen napjainkban. Egy dolgot emelnék ki, ami nagyon fontos feladat, közgyűlésről-közgyűlésre újra és újra megfogalmazzuk ennek a problematikáját. Ez a kerékpáros közlekedésnek a kérdésköre, hiszen nagyon sok balesetveszélyes helyzet adódik abból, hogy a kerékpárosok nem ismerik megfelelően a KRESZ-t, amely rájuk is vonatkozik. Éppen ezért arra fogjuk kérni itt a közgyűlésen is a rendőrség vezetőit, hogy kiemelt figyelmet fordítsanak a kerékpáros közlekedésre Nyíregyházán.

mondta az NYTV-nek Jeszenszki András.

Jobbik: Javulnak a mutatók

A Jobbik képviselője szerint javulnak a mutatók és pozitívumként értékelte az érzékelhető köztéri jelenlétet.

Amit a statisztikákból látunk, annak pozitív lecsengése van. Nagyon örülünk annak, hogy az eredményességi mutatók javultak, a városban elkövetett bűncselekmények száma csökkent. Amit aggasztónak tartunk egy picit, és külön figyelmet szeretnénk fordítani rá, hogy a lopások, illetve a drog elterjedése a városunkban továbbra is probléma, illetve a drogok tekintetében ez sajnos növekvő tendenciát mutat. Amit viszont pozitívumként még ki szeretnék emelni és szeretném megköszönni a rendőrségnek a munkáját, hogy a köztéri jelenlétük látható, aktív és bízunk benne, hogy a következő években is folyamatos lesz.

válaszolta az NYTV kérdésére Lengyel Máté.

Katasztrófavédelem: magas szintű szakmaiság

A Nyíregyházi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről is tájékoztató hallgattak meg a képviselők. Összegző megállapításként elhangzott, hogy a káresemények során magas szintű szakmaisággal végrehajtott beavatkozások jellemezték tevékenységüket, mely a lakosság biztonságérzetét jelentősen javította, és nőtt a szervezetükbe vetett bizalom. A Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság adatai szerint a teljes, 31 településből álló működési területükről összesen 1034 jelzés érkezett, 533 tűzeset és 501 műszaki mentés, és 727 esetben kellett ténylegesen beavatkoznia az egységeknek.

Nem volt több beavatkozás

Az elmúlt évben a műszaki mentések, tűzoltások száma összességében az előző évekhez képest jelzésekben változott. A jelzések száma nőtt, de a beavatkozást igénylő esetek száma jelentős változást nem mutat. A téves jelzések megemelkedtek az elmúlt év során, ez betudható az egyre jobban elterjedő automatikus tűzjelző berendezéseknek, hiszen ezek meghibásodásából sok téves jelzés ered, ez országos jelenség, próbálunk rá megoldásokat találni.

elemezte a számokat a közgyűlésen Gerebenics Károly, katasztrófavédelmi kirendeltségvezető.

Sportbázis jöhet létre

A képviselők elfogadták a Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót. Módosították az önkormányzat a Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit Kft.-vel kötött közszolgálati szerződést is, mégpedig azért, hogy a Városi Jégpálya melletti, évek óta a NYÍRVV által üzemeltetett ingatlant a Sportcentrum üzemeltetésébe adják. Az önkormányzati cég az épületben egy sportközpontot szeretne létrehozni TAO pályázat segítségével, mely a sportstratégia meghatározó bázisa lehetne.

Stadion

Két napirend is foglalkozott közvetetten a Városi Stadion rekonstrukciójával. Mint ismert, a kormányzat 10,3 milliárd forint forrást biztosít a célra. Ehhez kapcsolódva hozzájárultak – a TAO kérelem pozitív elbírálása esetén – hogy a Nyíregyháza Spartacus felújíthassa és használhassa az orosi futballpályát az átépítés idején, illetve a stadion jelenlegi lelátóját térítésmentesen tulajdonba vette az önkormányzat, hogy a beruházás elkezdődhessen.

Kábítószerügyi Egyeztető Fórum

A képviselők tájékoztatót hallgattak meg a Kábítószerügyi Egyezető Fórum, mint az önkormányzat mellett működő konzultatív, véleményező, javaslattevő testület tavalyi szakmai tevékenységéről is. Céljuk a lakosság életminőségének javítása, a drogprobléma társadalmi hatásainak mérséklése, melynek részeként tavaly koordinációs pályázatot valósítottak meg, társszervezői voltak a II. Nyíregyházi Ifjúságkonferenciának és megrendezték a kábítószerellenes világnapot.

Támogatják a művészeti együtteseket

Döntöttek a képviselők a kiemelt művészeti együttesek 2019. évi támogatásáról is, figyelembe véve az elmúlt évi szakmai teljesítményüket. Idén összesen 15 millió forintot kap a Szabolcsi Szimfonikus Zenekar, a Szabolcsi Koncert Fúvószenekar és Majorette Csoport, a Nyírség, a Szabolcs, valamint az Igrice Táncegyüttes az előterjesztés alapján.

Cantemus: öttel többen

A hatékonyabb működésért pedig 5 fővel bővült az Önkormányzat fenntartásában működő Nyíregyházi Cantemus Kórus intézmény létszámkerete.

Kapcsolódó galéria

Városi Közgyűlés 20190328