Kistelekiszőlőben földútból aszfaltossá épül a Gömb utca

A munkálatok állását május 31-én dr. Kovács Ferenc polgármester, Mussó László, a városrész önkormányzati képviselője, és Halkóné dr. Rudolf Éva a Közgyűlés Gazdasági és Tulajdonosi Bizottságának elnöke helyszíni szemlén tekintették meg.

A Gömb utca Palánta utca – Folyóka utca közötti szakaszának fejlesztése 760 fm hosszan valósul meg. A kivitelezés a tervezett ütemben halad, a csapadékvíz elvezető rendszer építése már elkészült. Folyamatban van a távközlési és elektromos vezetékek kiváltása, zajlik a kerítések áthelyezése a rendezési vonalra. Ezen a héten megkezdték az útszegély építését. A munkálatok részleges forgalomkorlátozással járnak, útlezárást nem igényelnek.

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata nagy hangsúlyt fektet a lakóutcák fejlesztésére, amit híven tükröz az elmúlt években felújított, megépített utak magas száma.

Jelenleg is folyamatban van egy nagyszabású útépítési, útfelújítási program. Az egyes térségi fejlesztési igények támogatásáról szóló 1746/2020. (XI.11.) Korm. határozat alapján Nyíregyháza MJV Önkormányzata útfejlesztéseihez ötmilliárd forint támogatást kapott. Az önkormányzat a vissza nem térítendő kormányzati támogatásnak köszönhetően több lépcsőben valósítja meg útfejlesztési programját.

Az első ütemben 2021-ben földútból szilárdburkolatú aszfaltos út épült az alábbi 18 utcában: Gerely, Íjász, Vitorlás, Búvár, Horgony, Árbóc utca, Hegedű utca, Tallér köz, Hatház, Szamóca utca, Thököly-Törzs utcát összekötő út, Hadobás, Szamos utca, Ereszalja, Szarka, Hajlás, Főzde és Fenyő utca.

Az ötmilliárdos útfejlesztési programban idén szilárd burkolatú aszfaltos út épülhet Felsőpázsiton a Sátor utcában, Kistelekiszőlőben a Meggyfa és Gömb utcákban, utóbbiban már elkezdődött a kivitelezés. A három utcában összesen 2,74 km hosszan valósulhat meg a fejlesztés, bruttó 663 millió Ft ráfordítással.

Az önkormányzat mindemellett további 16 lakóutca aszfaltozását indítja el még 2022-ben. Ezek az: Acél, Apadó utca, Fenyő utca (Kerítés utca – Fenyő utca között), Futó köz, Füredi utca – Gömb utca összekötő, Gyűrű utca, Hadik utca – Bólyai tér, Jó utca, Kacagó, Lengő utca, Levél köz, Makay utca, Muskotály köz, Pompás, Seregély utca, Tiszalöki út.

Jelenleg a kivitelezők kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás zajlik. Szerződéskötésre várhatóan júniusban kerülhet sor.