Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyházán – Elkezdődtek az előkészítő munkálatok!
Fotó: Szarka Lajos

Nyíregyháza MJV Önkormányzata bruttó 821,89 millió Ft, 100 %-os, vissza nem térítendő támogatást nyert a„Kerékpárút és csomópont fejlesztés Nyíregyháza területén II. ütem” című, TOP-6.4.1-16-NY1-2017- 00002 azonosító számú pályázat megvalósítására, mely a TOP-6.4.1-16 kódszámú, Fenntartható városi közlekedésfejlesztés című felhívás kapcsán került benyújtásra. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Alap társfinanszírozásában valósul meg.

A pályázati program megvalósításával Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának az a célja, hogyolyan, a fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az éghajlatváltozás mérsékléséhez, a szén-dioxid kibocsátás csökkentéséhez, az élhető városi környezet kialakulásához, valamint az EU2020 és a Nemzeti Közlekedési Infrastruktúra-fejlesztési Stratégia fenntartható fejlődésre és közlekedésre vonatkozó céljainak a teljesüléséhez.

A projekt részeként kerül megvalósítására a Család utca - Belső körút körforgalmú csomópont, a Család utca – Szalag utca körforgalmú csomópont, valamint kerékpáros fejlesztések.

A Család utca - Belső körút körforgalmú csomópont fejlesztése azért vált indokolttá, mert a csomópontba nyugatiirányból becsatlakozó Belső körút biztosítja a városközpont megközelíthetőségét a László utca irányába. A keleti ág felől elsősorban lakótelepi környezet, valamint egyéb szolgáltatásokat nyújtó közintézmények és üzletek érhetőek el. A csomóponton déli irányból északi irányba tovább haladó Család utcán pedig több tömegközlekedési vonal található, továbbá ez az útvonal biztosít közvetlen kapcsolatot a 41 sz. elsőrendű főút és a 4 sz. elsőrendű főút belterületi szakaszai között. Tekintettel a csomóponton áthaladó nagyszámú forgalom és a meglévő forgalombiztonsági szempontból előnytelen kialakításra, és arra, hogy a nevezett csomópont baleseti gócpont, a fejlesztése megalapozott. Az egyenletes és biztonságos forgalomlefolyás biztosítása mellett a csomópontban sebességcsökkentés is indokolt. A csomópont körforgalmú csomóponttá történő fejlesztése mellett a parkolók újra osztása, valamint a meglévő buszöblök szabványosítása szintén megtörténik. A csomópont északi, keleti és déli ágain elválasztott rendszerű gyalog- és kerékpáros átvezetés valósul meg.

A Család utca – Szalag utca körforgalmú csomópont fejlesztését az indokolja, hogy a csomóponton áthaladó Család utca biztosítja a kapcsolatot a 41. sz. elsőrendű főút, valamint a 4. sz. elsőrendű főutak között. Családutca keleti oldalán található hatalmas kiterjedésű lakótelepi környezetből ezen az útvonalon közlekednek a forgalomban résztvevők a városközpont vagy más települések felé. Ebből kifolyólag ezen csomópont fejlesztése forgalombiztonsági szempontból nagyon fontos. A csomópont 3. ága a Szalag utca, mely a Törzs utca felé tart. Ezen az útvonalon halad több tömegközlekedési útvonal is. A csomópont körforgalmú csomóponttá történő fejlesztése mellett a parkolók újra osztása, valamint a meglévő buszöblök szabványosítása szintén megtörténik. A csomópont déli ágán elválasztott rendszerű gyalogos és kerékpáros átvezetés háromszög alakú elválasztószigetek alkalmazásával valósul meg.

A projektben megvalósuló kerékpáros fejlesztések 2 projektelemre bonthatók, melyek megvalósítása során az alábbi fejlesztések valósulnak meg:

Egyrészt a Kemecsei út - Vénusz utcai csomópontban gyalogos átvezetés a Fürdő utcáig, valamint Korányi úti gyalog és kerékpárút vasúti átvezetésétől a vasúttal átellenes oldalán való tovább vezetése a Fürdő utcáig. ABlaha Lujza sétányon meglévő kerékpárút folytatásaként önálló gyalog- és kerékpárút épül a Fürdő utcáig, valamint a Kemecsei út – Vénusz utca kereszteződés két oldalán található tömegközlekedési megállók között gyalogos járdakapcsolatot és gyalogos átvezetés valósul meg.

Másrészt, összefoglaló néven kerékpáros létesítmények kerülnek kialakításra, az alábbi tartalommal: Kerékpáros barát településrész alakul ki Sóstógyógyfürdő Kemecsei út - Igrice csatorna – Berenát utca által körbe határolt településrészén, ahol „30 km/h Zóna” kijelöléssel válnak az utcák biztonságos kerékpáros közlekedésre alkalmassá. A Fürdő utca teljes hosszán pedig irányhelyes kerékpársáv valósul meg.

A beruházás időtartama alatt az érintett helyszíneken forgalomkorlátozás várható. A beruházások tervezettbefejezése az egyes helyszínek tekintetében eltérő, leghamarabb a kerékpáros fejlesztések valósulnak meg, majd második körben a Család utca – Szalag utca körforgalmú csomópont, végül a Család utca - Belső körút körforgalmú csomópont kivitelezése fejeződhet be 2020 őszére a tervek szerint.