Jogász-konferencia a Nyíregyházi Törvényszéken, nagy volt az érdeklődés

Jogász-konferencia a Nyíregyházi Törvényszéken, nagy volt az érdeklődés
Hírek a Nyíregyházi Törvényszéktől

Nagy érdeklődés övezte 2019. április 26-án a Nyíregyházi Törvényszéken megrendezett „E-kódex Pp.” elnevezésű szakmai konferenciát. Az Országos Bírósági Hivatal és a Magyar Jogász Egylet együttműködésének keretében a törvényszék és a jogász egylet megyei szervezete közös rendezvényén 108 jogász vett részt.

Dr. Nyakó Zsuzsanna, a törvényszék elnöke köszöntőjében hangsúlyozta, hogy az új Polgári perrendtartás alkalmazása valamennyi jogalkalmazó számára kihívást jelent, melynek során a különböző hivatásrendeknek együtt kell működniük – az állampolgárok érdekeit szem előtt tartva – a szakszerű és hatékony peres eljárások lebonyolítása érdekében. A jogász egylet megyei szervezetének elnöke, dr. Kozmáné dr. Váradi Katalin örömét fejezte ki az iránt, hogy a korábban kötött megállapodás alapján a különböző hivatásrendek közös képzéseken, szakmai fórumokon vehetnek részt.

A perindítás és a keresetlevél visszautasításának eseteiről dr. Nádas György, a Debreceni Egyetem docense tartott előadást. Felvázolta a keresetlevéllel szemben támasztott tartalmi és formai követelményeket, a jogalkalmazásban ezzel összefüggésben felmerült problémákat. Dr. Pribula László, a Debreceni Ítélőtábla Polgári, Közigazgatási és Munkaügyi Kollégiumának vezetője elmondta, hogy a másodfokú bíróságok törekvése arra irányul, hogy az elsőfokú bíróságok ne szó szerint értelmezzék a Polgári perrendtartás szabályait, hanem – a törvény szellemét figyelembe véve – kizárólag indokolt esetben kerüljön sor a keresetlevél visszautasítására vagy az eljárás megszüntetésére.

A Nyíregyházi Ügyvédi Kamara elnöke, dr. Halmos Tamás elismerően nyilatkozott arról, hogy a megyében kiváló a munkakapcsolat a bíróság és az ügyvédi kar között. A bírák a jogalkotók szándéka szerint igyekeznek alkalmazni az új eljárási szabályokat.

Dr. Szűcsné dr. Vida Ágnes, a törvényszék Gazdasági Kollégiumvezetője tájékoztatta a hallgatóságot arról, hogy a Nyíregyházi Járásbíróságra hány ügy érkezett a bíróságra 2018-ban, s ennek arányát is ismertette a 2017-es adatokhoz képest, illetve kitért arra, hogy milyen arányban került sor permegszüntetésre, visszautasításra. A rendezvény végén az ügyvédek részéről feltett kérdésekre is válaszoltak az előadók.

 

Forrás: Nyíregyházi Törvényszék