Intézkedések – Friss sajtóközlemény érkezett az ideiglenes szigorításokkal kapcsolatban

Dr. Kovács Ferenc, Nyíregyháza MJV polgármestere a védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021.(III.5.) számú Kormányrendeletben foglaltakra figyelemmel határozatot hozott a városi piacok működéséről:

Ennek értelmében a NYÍRVV Nonprofit Kft. által üzemeltetett piacok közül március 8-22. között kizárólag azok a piacok működhetnek, amelyek megfelelnek a március 5-én kihirdetett Kormányrendeletnek.

Továbbra is nyitva tarthat a Búza téri Piaccsarnok és a Zöldség-gyümölcs piac, az Örökös Piac (Család utca), a Jósavárosi Piac (Korányi F. u.), és a Tokaji úti Nagybani zöldség-gyümölcs piac. A működő piacokon kizárólag a Kormányrendeletben megjelölt üzletek (élelmiszert, napi fogyasztási cikket, állateledelt értékesítő üzlet, elviteles vagy kiszállítást végző vendéglátó üzlet, mezőgazdasági üzlet... stb.) tarthatnak nyitva a hatályos járványügyi előírások betartása mellett. A döntés értelmében tehát március 8-22. között a Tokaji úti Iparcikk Piac, a Korányi úti régiségpiac és az örökösföldi ruhapiac nem tarthat nyitva. A piacon működő virágüzletek március 8-a után zárva tartanak, de a piaci árusító asztaloknál a virág árusítás megengedett.

A polgármester elrendelte a társaság ügyfélszolgálatain a személyes ügyfélfogadás szünetelését. Az ügyfelek számára az ügyintézést ebben az időszakban telefonon, postai és elektronikus úton kell biztosítani.

Kivételt képeznek a társaság Közfoglalkoztatási Csoportjának, illetőleg a Lakásügyi és végrehajtási csoportjának ügyfélszolgálatai. A kivételként meghatározott ügyfélszolgálatokon a személyes ügyfélfogadás a 2 méteres védőtávolság, a maszkviselés szabályainak, illetve a veszélyhelyzetre vonatkozó hatályos jogszabályok előírásainak betartása mellett végezhető.

A bérlakásokat bérlők a bérleti díj összegét átutalással, illetve csekkes befizetéssel teljesíthetik.

Nyíregyháza polgármestere határozatának értelmében március 9-22. között a Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ szervezeti keretében működő idősek nappali ellátását nyújtó intézmények, azaz az Idősek Klubjainak szolgáltatása szünetel, azzal, hogy az intézmény a szükséges ellátást az ellátottak lakókörnyezetében vagy infokommunikációs eszközökön keresztül biztosítja.

Kivételt jelentenek, így a járványügyi óvintézkedések szigorú betartása mellett továbbra is fogadják az ellátottakat a fogyatékos személyek, demens, pszichiátriai betegek és szenvedélybetegek nappali ellátását biztosító intézmények. A Nyíregyházi Szociális Gondozási Központ továbbra is biztosítja a Nyíregyházán élő 70 éves, vagy idősebb szépkorú lakosok ellátását, és a hatósági karanténban lévők ellátását is segítik.

Elsősorban azoknak tudnak segítséget nyújtani, akiknek nincs hozzátartozója, vagy van, de nagyon távol él, s ezáltal nincs lehetősége a segítségnyújtásra. Az Intézmény munkatársai többek között a bevásárlásban, gyógyszerbeszerzésben, a csekkek befizetésében, szociális étkeztetés és házi segítségnyújtás biztosításában tudnak közreműködni.

A segítő szolgáltatás az alábbi telefonszámokon érhető el:

Idősek ellátására létrehozott segélyhívó szám: +3620/253-5103

Hatósági karantén segélyhívó száma: +3630/248-2012

Ismételten felhívjuk a lakosság figyelmét a járványhelyzet higgadt és felelősségteljes kezelésére, s arra, hogy az óvintézkedések betartása közérdek, amiért mindenki személyes felelősséggel is tartozik. Ezért kérjük mindenkinek a türelmét és a kitartását.

Az operatív munkacsoport folyamatosan elemzi a helyzetet, s szükség esetén további intézkedéseket hoz, illetve tesz azokra javaslatot. A jövőben is tájékoztatjuk az esetleges változásokról a nyíregyházi lakosságot.

Kérjük, hogy a hiteles és aktuális információkat kísérjék figyelemmel a https://koronavirus.gov.hu/ weboldalon, valamint az önkormányzat által kiadott sajtóközleményekből.

 

Dr. Kovács Ferenc polgármester megbízásából:

Dr. Kása Brigitta aljegyző, az operatív munkacsoport vezetője