Ilyen feladatokat kaptak a ma érettségizők biológiából: témák és szabályok egy helyen

Ilyen feladatokat kaptak a ma érettségizők biológiából: témák és szabályok egy helyen
Milyen feladatokat kaptak a középszinten érettségizők a mai biológia írásbelin? Mennyi idejük van és mire kapnak pontokat? Minden fontos információ egy helyen.

Milyen az írásbeli vizsga a középszintű érettségin?

A biológiaérettségin középszinten összesen 150 pontot érhetnek el az érettségizők (100 pontot az írásbelin, 50 pontot pedig a szóbelin). Az írásbeli vizsgára összesn 120 percük van, ami alatt egy 6-12 feladatból álló feladatsort (összesen 80 részfeladattal) kell kitöltenetek.

A vizsgafeladatok a középszintű követelményrendszerben megadott bármely témakört érinthetik. A vizsgakövetelményekben megfogalmazott kompetenciák közül az írásbeli vizsga az alábbiakra helyezi a hangsúlyt:

 • biológiai tények és elvek felidézésének képessége,
 • természettudományos (biológiai) jelenségek, problémák felismerése, azonosítása,
 • a jelenségek közti kapcsolatok felismerésének képessége,adatok értelmezése, átalakítása (szövegek, ábrák, grafikonok értelmezése),
 • biológiai jelenségek értelmezése, változások előrejelzése, illetve ezek felismerése,
  azonosítása,
 • a biológiai megfigyelések és kísérletek értelmezésének képessége,
 • biológiai kísérletek alapelveinek ismerete és alkalmazása,
 • bizonyítékok azonosítása, ezeken alapuló magyarázatok megalkotása, következtetések
  levonása, döntéshozatal,
 • kijelentések, következtetések melletti vagy elleni érvelés, a hibás, félrevezető érvelés
  felismerése,
 • természettudományos (biológiai) vizsgálatok jellemzőinek értelmezése, alkalmazása
  magyarázatokban.

A középszintű írásbeli vizsgán 100 vizsgapont szerezhető. Az általatok elért dolgozatpontokat 1,25-tel szorozva kapjátok meg a vizsgapontok számát, pl. a dolgozatban szerzett 80 pont esetén 80 * 1,25 = 100 pont. Ha az így kiszámított vizsgapont nem egész szám, akkor a kerekítés szabályai alapján kell kerekíteni - teszi hozzá az Oktatási Hivatal tájékoztatója.

Milyen lesz a szóbeli vizsga?

A szóbeli vizsga már jóval komplexebb, az 50 pont a következőképpen oszlik el feladatonként: 20 pontot kaphattok a projektmunkátokra vagy a gyakorlati feladatotokra, 25 pont járhat egy téma kifejtésére (vagyis a kihúzott tétel feleletére), és 5 pontot szerezhettek mindkét feladat felépítésére és a nyelvi kifejezőkészségre. A szóbeli vizsgára egyébként 15 percetek lesz.

 

Forrás: eduline.hu