Honfoglaló foglaló

A múzeum restaurátorai készségfejlesztő és szókereső játékkal egészítik ki e tartalmas délelőttöt.
A Régészeti Osztály különböző korosztályoknak hirdet rajzpályázatot, melynek témája szintén a honfoglalás. Március 22-én Fodor István a honfoglaló és a sztyeppei műveltség kapcsolatairól tart előadást. Részletek a josamuzeum.hu honlapon.